Hälsning från oss

Här publicerar vi en hälsning med fokus på oss som utgivare eller nyheter om branschen.

Oktober 2023

Hej Liber-författare!

I din hand håller du en ny redovisning av din royalty och vi är väldigt glada över de många och långa relationer vi har med många av er och passar också på att välkomna våra nya författare.

Den nya redovisningen har ändrat utseende och struktur som en följd av att vi bytt system för royalty under året. Därför får du även en läsanvisning denna gång för att du som är van vid en annan struktur ska förstå årets redovisning och känna dig trygg i att även om utformningen på redovisningen ändrats sedan tidigare år, så är beräkningarna gjorda på samma sätt.

Så läser du din royaltyredovisning (pdf)

Det är glädjande att det under året har varit, och fortfarande är, ett stort fokus på att förstärka den svenska skolan. Stundtals kanske vi som arbetar nära skolan kunde önska att den skulle präglas ännu mer av handfasta åtgärder, men vi är självklart i grunden stärkta av det specifika fokus på just tillgången till kvalitetssäkrade läromedel som präglar debatten för att främja likvärdighet.

För läromedel riktat mot grundskola och gymnasium fortsätter Liber tillsammans med författare och lärare att skapa läromedel baserat på grunderna inom pedagogik och didaktik och med stöd i forskning, oavsett distributionsform. Vi vet att lärande sker bäst när läraren ges möjlighet att jobba med läromedlet både på papper och digitalt. Det är därför vi till alla läromedel, från F-klass till gymnasiet, kombinerar pappersboken med digitala komponenter så att de tillsammans skapar en bra grund för lärande.

Försäljningen av litteratur inom högre utbildning har under många år mattats av till förmån för i huvudsak en växande andrahandsmarknad och under 2023 ser vi att inflationen förstärker den trenden, och att försäljningen av kurslitteratur viker ytterligare. I längden är det ett problem för kompetensförsörjningen och tillgången till relevant utgivning på svenska inom en rad områden. Fokus på vuxnas lärande har stärkts som en följd av stora förändringar i arbetslivet och vi fortsätter tillhandahålla kompetensutveckling för många yrkesgrupper men stärker oss ännu mer för att stötta verksamma lärare med fortbildning.

I dessa oroliga tider är det livslånga lärandet viktigare än någonsin. Därför fortsätter Liber att investera i lärande som stöttar elevers, lärares och föreläsares möjligheter att lyckas och vi gör det i nära dialog med våra författare.

Tack för att du väljer att arbeta tillsammans med oss på Liber,

Anna Settman
VD Liber AB

Är du eller vill du bli författare hos oss?

Om du har några frågor om hur det är att vara författare hos Liber eller vill veta mer om utgivningsprocessen får du gärna kontakta oss.

Kontakta utgivningsansvarig