Läromedel   Gymnasium     Libers samhällskunskap

Gymnasium

Libers samhällskunskap

Serien tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande.

icon Texter och övningar som uppmanar till reflektion och ställningstagande
icon Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt samt aktuell forskning
icon Digitalt övningsmaterial där eleverna självständigt kan lära och öva
resource-not-found

3 snabba fördelar

Hjälp dina elever nå de högre betygen

1
Mer reflektion
 • Frågor och ämnen som har både med värderingar, känslor, attityder, kunskap och vetande att göra

 • Betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt 

 • Aktuell forskning inom de olika disciplinerna presenteras

2
Lustfyllt och övningsrikt
 • Lustfyllt och inspirerande – det är tanken bakom lektionsmaterialet

 • Tänka, känna och handla är i fokus

 • Övningarna är indelade i tre kategorier: introduktion, tillämpning och fördjupning

3
Mer digitalt
 • Digitalbok med interaktiva övningar och flera smarta funktioner

 • Digitalt övningsmaterial för att träna begrepp och svara på faktafrågor

 • Inspirerande och elevaktiva övningar i lektionsmaterialet

Ingår i serien

Textbok

Tryckt textbok med alla viktiga moment och kunskapsområden som ingår i kursen.

Digitalbok

Den tryckta bokens innehåll optimerat för digital läsning, med flera smarta funktioner.

Digitalt övningsmaterial

Komplement till textbok och digitalbok där eleverna kan träna ännu mer.

Lektionsmaterial

En mängd övningar indelade i tre kategorier: introduktionsövningar, tillämpningsövningar och fördjupningsövningar.

resource-not-found

Komplett läromedel

Serien tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment som gör en klassisk bok i samhällskunskap. För att ge en förståelse för vad samhällsvetare gör presenteras aktuell forksning inom de olika discipliner som utgör ämnet samhällskunskap.

resource-not-found

Göra det svåra begripligt

Inspirerande, lustfyllt och elevaktivt – det är tanken bakom Libers samhällskunskap Lektionsmaterial. Materialet syftar till att göra det svåra begripligt för eleverna och att de på lektionstid ska ges möjlighet att befästa kunskaper som tagits upp på lektionen exempelvis på en föreläsning. Det är fyllt med övningar, indelade i tre kategorier: 

 • Introduktionsövningar syftar till att på ett enkelt, kortfattat och inspirerande sätt öppna elevens sinne för det moment som kommer.

 • Tillämpningsövningar ger eleverna en möjlighet att använda de kunskaper de tillägnat sig i momentet eller ämnet.

 • Fördjupningsövningar ger möjlighet att utveckla kunskapen i ämnet.

resource-not-found

Om författaren

"Något man lätt slås av när man slår upp en lärobok i samhällskunskap, vilken som helst, är att fokus ligger på att redogöra för hur samhället fungerar, inte varför det fungerar som det gör. Men det är direkt nödvändigt att ge faktapåståenden ett meningsbärande sammanhang. Det är lättare att komma ihåg hur om man samtidigt förstår varför. En uppenbar brist i många läromedel är att man inte nog tar hänsyn till denna aspekt. Min ambition har därför varit att lyfta fram vikten av sammanhang och kritisk reflektion som förutsättningar för det goda samtalet i arbetet med samhällsfrågor." – Daniel West, författare och lärare i samhällskunskap och filosofi.

Prova Libers samhällskunskap

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Libers samhällskunskap 1a1

resource-not-found

Libers samhällskunskap 1a1 Digitalbok Grupplicens

resource-not-found

Libers samhällskunskap 1b

resource-not-found

Libers samhällskunskap 1b Digitalbok Grupplicens

resource-not-found

Libers samhällskunskap 123

resource-not-found

Libers samhällskunskap 123 Digitalbok Grupplicens

Vanliga frågor om Libers samhällskunskap

Kan några elever i klassen ha digitalt läromedel och några tryckt bok?

icon

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera