Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Alla kan köpa Libers titlar hos återförsäljare: bokus.com, adlibris.com m.fl.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

SO åk F-6

Ämnestorget SO

Här kan du få lektionstips och inspiration till din undervisning. Undrar du över läromedel i SO-ämnena för F-6, har tips eller någon speciell fråga, kontakta mig gärna!

 

Charlotte Eriksson, ämnesrådgivare

Charlotte Eriksson


Provlektion Fettisdagen

Upptäck historien bakom Fettisdagen och prata om vad en högtid och tradition kan vara.

Hämta provlektion för åk 1-3 ur Boken om SO 1-3: Fettisdagen – en av många traditioner

 

Hämta provlektion för åk 4-6 ur Upptäck Historia: Fettisdagen

 

  

 

Provlektion källkritik

Vad är fakta och vad är värdering? Låt dina elever träna på att utveckla förmågorna i samhällskunskap med två övningar i källkritik.

Hämta provlektion ur Upptäck Samhälle åk 4-6

 

  

 

Väck upptäckarglädjen hos alla dina elever!

Läs i foldern om alla delar i Upptäckarserien (pdf)

 


Provlektioner om hållbar utveckling

Allt du köper påverkar naturen och andra människor på flera olika sätt. Vi bjuder på provlektioner till dig som vill jobba med hållbar utveckling på En köpfri dag.

Provlektion för åk 1-3 ur Boken om SO 1-3 En köpfri dag!

 

Provlektion för åk 4-6 ur Upptäck Jordens resurser Vad är det vi köper?

  

 

Kostnadsfria webbappar

Vet du om att det finns en webbapp till varje grundbok? Här kan eleverna träna på begreppen inför och efter ett kapitel. Dessutom finns begreppen översatta till arabiska. Och de är helt gratis!

Testa webbappar i SO för åk 1-6

 

 

Provlektion Upptäck Religion

Testa den nya arbetsboken till Upptäck Religion. Vi bjuder på en provlektion där du och dina elever kan arbeta med den buddhistiska tron och levnadsregler.

Hämta provlektion till Upptäck Religion åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Religion

 

 Vi samarbetar med Anna och Philips lärarpodcast: lyssna till deras möte med årets geografilärare 2016, Åsa Colliander Celik!
Till annaochphilipslararpodcast.com

 


Hur använder vi lärare digitala verktyg?

Åsa Colliander Celik bloggar på Pedagog Stockholm

 

 

 

Åsa Colliander Celik

Boken om Historia 1 Lärarbok Testa lärarboken med klassen

Vi bjuder på kopieringsunderlag ur Lärarboken som handlar om vikingatiden.

 

 

 


träna begrepp med korsord åk 4-6

Hämta korsord utan kostnad som tränar begrepp i samhällskunskap. Begreppen är kopplade till kapitlen i Upptäck Samhälle åk 4-6.

Hämta korsord till Upptäck Samhälle åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Samhälle åk 4-6

 


Träna begrepp med korsord åk 1-3

Hämta korsord utan kostnad som tränar begrepp i SO. Begreppen är kopplade till kapitlen i Boken om SO 1-3.

Hämta korsord till Boken om SO 1-3

 

Läs mer om Boken om SO 1-3

 

Psst... hämta också korsord till Boken om NO 1-3

 

 

Upptäck Historia åk 4-6

Upptäck Historia ger ett sammanhang och skapar en förståelse för vilka vi är i dag och hur allt hänger ihop.

Bläddra i smakprov och läs mer

 

Hämta Upptäck Historia-korsord utan kostnad!

 

Testa provlektionen om Digerdöden

 

 

Begreppen på arabiska

Har du elever med arabiska som modersmål? Då vill du säkert ha vårt kostnadsfria extramaterial, där centrala begrepp i SO, NO och teknik förklaras på arabiska! Begreppslistor på arabiska till Upptäckarserien

 

 

Provlektioner Jordens dag

Uppmärksamma Jordens dag och jobba med förmågorna i SO. Vi rekommenderar provlektionerna om hållbar utveckling, ekologiska fotavtryck och Jordens befolkning:

1. provlektion ur Boken om SO 1-3 Grundbok

 

2. Provlektion om miljöetik, ur Upptäck Jordens resurser åk 4-6

 

3. Provlektion om befolkningsfrågor ur Upptäck Jordens resurser åk 4-6

 

Mer om serien Boken om SO 1-3

 

Mer om serien Upptäck Geografi Lgr 11

 

 

 

Världsklass!

Världsklass är uppföljaren till succén Fröken Europa. Hämta diskussionsfrågor gratis och läs mer om Fröken Europa och Världsklass


SO - när gör man vad?

För att möta många lärares önskemål har vi tagit fram ett planeringsstöd för SO-ämnena i åk 1-3. Här får du stöd för hur du kan fördela det centrala innehållet i alla SO-ämnena över årskurserna samt förslag på åldersadekvat material: 

Planeringsstöd i SO för åk 1-3  

 

 

Språkutvecklande arbetssätt i SO
Film på Skolverket om Att arbeta med texter i SO-ämnen

Hur kan du stötta elever i läsningen av SO-texter? Se exempel i Skolverkets film, där SO-lärare arbetar systematiskt och strukturerat med läsning, i Läs- och skrivportalen

 

 

nätkärlek vinner över näthat 

Nätkärlek vinner alltid över näthat. Den 4 november är det No Hate-dagen, besök nohate.se

 

Om nätmobbning, hämta arbetsblad och utdrag ur Upptäck Samhälle! 

 

Läs mer om läromedlet Upptäck Samhälle

http://nohate.se/


Upptäck Samhälle Lärarboken

Hämta uppgiften/utdraget "Analysera mera!" ur Upptäck Samhälle Lärarboken, bläddra i smakprov och läs mer om serien

 

 


Provlektion om demokrati

En provlektion ur Boken om SO 1-3, om demokrati och hur möten genomförs och organiseras.  

Hämta en provlektion om demokrati (åk 1-3) ur Boken om SO åk 1-3


Provlektion demokratiska beslut

En provlektion ur Upptäck Samhälle: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? 

Hämta en provlektion om demokrati (åk 4-6) ur Upptäck Samhälle

 


Provlektion Människan, naturen och resurserna

I naturen hör allt ihop! Låt dina elever jobba med hållbar utveckling och träna kunskapskraven i geografi. Hämta din provlektion från Upptäck Sverige Geografi åk 4-6 och läs mer om serien!

 


Provlektion Natur- och kulturgeografi

Kunskaper om natur- och kulturlandskap, om processer som formar och förändrar jordytan och konsekvenserna för människa och natur, sambanden mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad, allt i provlektionen om natur- och kulturgeografi. Läs mer om Upptäck Europa och hämta provlektion!

 


Provlektion Boken om Historia åk 4-6

Låt dina elever undersöka livet på landet under 1600-talet! Provlektionen tränar kunskapskravet: Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Hämta din provlektion från Boken om Historia 2 och läs mer om serien!

 


Träna mera, stärk förmågorna!

Alla behöver träna för att bli bättre. Men det räcker inte att träna mycket. Det handlar också om hur och vad man tränar, att få rätt utmaning.

Hitta rätt träna mera-material i SO för dina elever, deras lärstilar och din pedagogik:

Träna mera i SO/NO åk F-3 och Träna mera i SO åk 4-6

 


Provlektion Barnkonventionen

Låt eleven träna kunskapskravet "redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen", hämta provlektion om Barnkonventionen ur Upptäck Samhälle

 

Hos Barnombudsmannen kan du hämta information om barnkonventionen på dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska

 

 


Boken om SO ÅK 1-3 lärarboken

Smakprov: Boken om SO 1-3 lärarboken
 
Bläddra i smakprov av grundbok och arbetsböcker, hämta två provlektioner och läs mer om Boken om SO åk 1-3


Tummen upp! Religion åk 6

Beställ Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 av Anna Lindstam, som undervisar i SO och svenska på högstadiet och är provkonstruktör för de nationella proven i religionskunskap för åk 6 och åk 9. Smakprov

 

Bedömningsstöd, provlektion och facit att hämta gratis och mer om Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

 


De viktigaste förmågorna

Läs mer om de förmågor som genomsyrar Lgr 11 och som Göran Svanelid menar att alla lärare borde fokusera på för att fler elever ska nå kunskapsmålen: The Big Five

The Big Five, läs mer om de viktigaste förmågorna

Förklara förmågorna 'The Big 5'

Ett förslag utifrån Göran Svanelids ”The Big 5” hur du som pedagog kan beskriva de olika förmågorna i möte med föräldrar: Vilka förmågor kan utvecklas och bedömas när det gäller ”seglingskunskap”? 

Stöd att jobba med förmågorna

 

The Big Five, seglingsmetaforen

 


Tummen upp! Kartläggning

Succé för Tummen upp! i alla ämnen. Har du också upptäckt kartläggningshäftena? Hämta komplement kostnadsfritt: provlektion och bedömningsstöd i historia, geografi och samhällskunskap åk 6

 

Tummen upp! Kartläggning

Hållbar utveckling

Enligt Lgr11 ska miljöperspektivet genomsyra all undervisning grundskolan. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Konkreta exempel på ämnesövergripande arbete med elever i olika åldrar i denna bok, som bygger på intervjuer med lärare: Hållbar utveckling. Att undervisa utifrån helheter och sammanhang

 


Undervisa i samhällskunskap

Med utgångspunkt i vardagsnära beslutssituationer synliggörs hur ämnesdidaktiken kan fungera som en reflektionsarena för läraren inför de frågor och utmaningar som samhällsundervisningen ställer. Läs mer om Undervisa i samhällskunskap. En ämnesdidaktisk introduktion

 

Undervisa i samhällskunskap


Islam

Islam - en religionsvetenskaplig introduktion beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Läs mer

 


För din ämnesfördjupning

Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i historiedidaktik, ett lästips för dig som lärare i grundskolan. Läs mer, bläddra i smakprov och hämta lärarhandledningen utan kostnad

 


Pedagogisk bedömning

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Ett målrelaterat betygssystem med betyg i förhållande till kunskapskrav, där eleverna ska bedömas utifrån vad de faktiskt kan, det ställer lärare och elever inför uppgiften att tolka och konkretisera skolans styrdokument. Smakprov

 


Rättssäkra och likvärdiga betyg

Betygssättning är en process som börjar redan före den första lektionen. Läraren måste hantera varje steg enligt föreskrifterna och samverka med andra lärare. Ta ett helhetsgrepp på bedömning och betygssättning!

 


Kunskapsrelaterade bedömningar

Utforma prov och arbetsuppgifter som ger underlag för rättssäkra och likvärdiga betyg, relaterade till kunskapskraven. Lär dig göra kunskapsrelaterade bedömningar av muntliga och skriftliga förmågor!

 


Hur kan du stötta elever i läsningen av SO-texter? Arbeta språkutvecklande i SO:

se Läslyftsfilm från Skolverket!

 Satsa på de fem stora förmågorna

Göran Svanelid

Läs Göran "The Big 5" Svanelids nulägesrapport för SO-ämnena 

 


 

Nyhetsbrev
Prenumerera på Libers nyhetsbrev

 


 

Testa nya läromedel genom digitala smakprov, provlektioner, utvärderingsabonnemang och tryckta utvärderingsex. Läs hur!
Testa nya läromedel kostnadsfritt!