Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

SO åk F-6

Ämnestorget SO

Här kan du få lektionstips och inspiration till din undervisning. Undrar du över läromedel i SO-ämnena för F-6, har tips eller någon speciell fråga, kontakta mig gärna!

 

Charlotte Eriksson, ämnesrådgivare

Charlotte Eriksson


Provlektion Barnkonventionen

Prata om alla barns rättigheter på barnkonventionens födelsedag 20 november. 

Hämta provlektion ur Boken om SO åk 1-3

 

Hämta provlektion ur Upptäck Samhälle åk 4-6

 

Hämta lektionstips ur Discovery Education Espresso

Saknar du inloggning, beställ ett fritt utvärderingsabonnemang 

 

Hämta information på dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska om barnkonventionen på Barnombudsmannen.se

 

Läs mer om Boken om SO 1-3

 

Läs mer om Boken om SO 1-3

Läs mer om Upptäck Samhälle

 

Läs mer om Upptäck Samhälle

Läs mer om Discovery Education Espresso

Läs mer om Discovery Education Espresso

   

 


Provlektion Skolans Dag

Vem ska få bestämma? Hämta provlektion och diskutera hur ni ska göra för att följa de demokratiska värdena och principerna när klassen fattar beslut.

Provlektion åk 1-3 ur Boken om SO 1-3

 

Provlektion åk 4-6 ur Upptäck Samhälle

 

Läs mer om Boken om SO 1-3

 

Läs mer om Upptäck Samhälle

  

 


Provlektion Att jämföra historia

Hur kan man introducera begreppet utvecklingslinje? I den här uppgiften får eleverna jämföra vikingatid med medeltid.

Hämta provlektion ur Upptäck Historia åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Historia

  

 


Provlektion källkritik

Vad är fakta och vad är värdering? Låt dina elever träna på att utveckla förmågorna i samhällskunskap med två övningar i källkritik.

Hämta provlektion ur Upptäck Samhälle åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Samhälle

  


Väck upptäckarglädjen hos alla dina elever!

Läs i foldern om alla delar i Upptäckarserien (pdf)

 


Kostnadsfria webbappar

Vet du om att det finns en webbapp till varje grundbok? Här kan eleverna träna på begreppen inför och efter ett kapitel. Dessutom finns begreppen översatta till arabiska. Och de är helt gratis!

Testa webbappar i SO för åk 1-6

 

 

Provlektion Upptäck Religion

Testa den nya arbetsboken till Upptäck Religion. Vi bjuder på en provlektion där du och dina elever kan arbeta med den buddhistiska tron och levnadsregler.

Hämta provlektion till Upptäck Religion åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Religion

 

 Vi samarbetar med Anna och Philips lärarpodcast: lyssna till deras möte med årets geografilärare 2016, Åsa Colliander Celik!
Till annaochphilipslararpodcast.com

 


Hur använder vi lärare digitala verktyg?

Åsa Colliander Celik bloggar på Pedagog Stockholm

 

 

 

Åsa Colliander Celik

Boken om Historia 1 Lärarbok Testa lärarboken med klassen

Vi bjuder på kopieringsunderlag ur Lärarboken som handlar om vikingatiden.

 

 

 


Träna begrepp med korsord åk 4-6

Hämta korsord utan kostnad som tränar begrepp i samhällskunskap. Begreppen är kopplade till kapitlen i Upptäck Samhälle åk 4-6.

Hämta korsord till Upptäck Samhälle åk 4-6

 

Läs mer om Upptäck Samhälle åk 4-6

 


Träna begrepp med korsord åk 1-3

Hämta korsord utan kostnad som tränar begrepp i SO. Begreppen är kopplade till kapitlen i Boken om SO 1-3.

Hämta korsord till Boken om SO 1-3

 

Läs mer om Boken om SO 1-3

 

Psst... hämta också korsord till Boken om NO 1-3

 


Upptäck Historia åk 4-6

Upptäck Historia ger ett sammanhang och skapar en förståelse för vilka vi är i dag och hur allt hänger ihop.

Bläddra i smakprov och läs mer

 

Hämta Upptäck Historia-korsord utan kostnad!

 

Testa provlektionen om Digerdöden

 


Begreppen på arabiska

Har du elever med arabiska som modersmål? Då vill du säkert ha vårt kostnadsfria extramaterial, där centrala begrepp i SO, NO och teknik förklaras på arabiska! Begreppslistor på arabiska till Upptäckarserien

 

 

Världsklass!

Världsklass är uppföljaren till succén Fröken Europa. Hämta diskussionsfrågor gratis och läs mer om Fröken Europa och Världsklass


SO - när gör man vad?

För att möta många lärares önskemål har vi tagit fram ett planeringsstöd för SO-ämnena i åk 1-3. Här får du stöd för hur du kan fördela det centrala innehållet i alla SO-ämnena över årskurserna samt förslag på åldersadekvat material: 

Planeringsstöd i SO för åk 1-3  

 


Språkutvecklande arbetssätt i SO

Film på Skolverket om Att arbeta med texter i SO-ämnen

Hur kan du stötta elever i läsningen av SO-texter? Se exempel i Skolverkets film, där SO-lärare arbetar systematiskt och strukturerat med läsning, i Läs- och skrivportalen

 

 

Upptäck Samhälle Lärarboken

Hämta uppgiften/utdraget "Analysera mera!" ur Upptäck Samhälle Lärarboken, bläddra i smakprov och läs mer om serien

 

 


Provlektion Människan, naturen och resurserna

I naturen hör allt ihop! Låt dina elever jobba med hållbar utveckling och träna kunskapskraven i geografi. Hämta din provlektion från Upptäck Sverige Geografi åk 4-6 och läs mer om serien!

 


Provlektion Natur- och kulturgeografi

Kunskaper om natur- och kulturlandskap, om processer som formar och förändrar jordytan och konsekvenserna för människa och natur, sambanden mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad, allt i provlektionen om natur- och kulturgeografi. Läs mer om Upptäck Europa och hämta provlektion!

 


Provlektion Boken om Historia åk 4-6

Låt dina elever undersöka livet på landet under 1600-talet! Provlektionen tränar kunskapskravet: Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Hämta din provlektion från Boken om Historia 2 och läs mer om serien!

 


Träna mera, stärk förmågorna!

Alla behöver träna för att bli bättre. Men det räcker inte att träna mycket. Det handlar också om hur och vad man tränar, att få rätt utmaning.

Hitta rätt träna mera-material i SO för dina elever, deras lärstilar och din pedagogik:

Träna mera i SO/NO åk F-3 och Träna mera i SO åk 4-6

 

 


Tummen upp! Religion åk 6

Beställ Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 av Anna Lindstam, som undervisar i SO och svenska på högstadiet och är provkonstruktör för de nationella proven i religionskunskap för åk 6 och åk 9. Smakprov

 

Bedömningsstöd, provlektion och facit att hämta gratis och mer om Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

 


De viktigaste förmågorna

Läs mer om de förmågor som genomsyrar Lgr 11 och som Göran Svanelid menar att alla lärare borde fokusera på för att fler elever ska nå kunskapsmålen: The Big Five

The Big Five, läs mer om de viktigaste förmågorna


Förklara förmågorna 'The Big 5'

Ett förslag utifrån Göran Svanelids ”The Big 5” hur du som pedagog kan beskriva de olika förmågorna i möte med föräldrar: Vilka förmågor kan utvecklas och bedömas när det gäller ”seglingskunskap”? 

Stöd att jobba med förmågorna

 

The Big Five, seglingsmetaforen

 


Tummen upp! Kartläggning

Succé för Tummen upp! i alla ämnen. Har du också upptäckt kartläggningshäftena? Hämta komplement kostnadsfritt: provlektion och bedömningsstöd i historia, geografi och samhällskunskap åk 6

 

Tummen upp! Kartläggning