Support   Digitala läromedel     Kom i gång pedagogiskt

Kom i gång pedagogiskt

Guider och filmer som visar innehållet i våra digitala läromedel och förklarar olika funktioner.

resource-not-found

Guide

Kom i gång

Kom i gång med ditt digitala läromedel! I guiden får du en överblick över hur det ser ut i de flesta av våra digitala läromedel åk 4-GY (förutom matematik och vissa läromedel i NO).

Öppna snabbguide (pdf)

Åk F-3

resource-not-found

Introduktion till

Livet i Mattelandet Lärarwebb

resource-not-found

Introduktion till

Livet i Bokstavslandet Lärarwebb

Spektrum NO för åk 4-6

Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram innehållet i kursplanerna. Syftet är att lägga en god grund i alla de tre naturvetenskapliga ämnena. Spektrum NO är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum.

SOS för åk 4-6

SOS 4, 5 och 6 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnen i en och samma läromedel. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. 

Liber Svenska för åk 4-6

Läromedlet är uppbyggt kring litteraturbaserade teman som utgår från elevnära ämnen som engagerar och skapar intresse. Möjliggör för alla att delta och lyckas. Det är ett både stöttande och utmanande läromedel för åk 4-6.

Matematik Alfa Beta Gamma för åk 4-6

Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22.

Läromedlet håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla uppgifter på sin egen nivå. Det här är Sveriges mest kompletta matematikserie med tydlig och välbeprövad struktur.

Liber Spektrum för åk 7-9

Liber Spektrum Fysik, Kemi och Biologi har nya kapitelupplägg. Spektrum Fysik har ett övergripande fokus på energi, teknik, miljö och samhälle, Spektrum Kemi på kemin i naturen, i samhället och i människokroppen och Spektrum Biologi på natur och miljö samt kropp och hälsa. Spektrum Teknik revideras ej och är i linje med kursplanen.

SOS för åk 7-9

SOS är sedan länge känd för att vara ett av få läromedel med ett bra flyt i faktatexterna. Ett direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör innehållet levande. Vi ställer många frågor, där eleverna kan kontrollera att de hänger med. Men också frågor där de kan reflektera över innehållet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan fungera fristående för elever i behov av extra stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt. Till varje kapitel finns övningar.

resource-not-found

Matematik X, Y och Z för åk 7-9

Håll ihop klassen och ge alla meningsfulla uppgifter på rätt nivå. Det här är Sveriges mest kompletta matteserie med tydlig och välbeprövad struktur. Nu har den blivit ännu bättre.

Denna nyskrivna Matematik XYZ har kopplat alla uppgifter till förmågorna i kursplanen och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Läromedlet är anpassat och fungerar även för elever med svenska som andraspråk.

Liber Svenska för åk 7-9

Liber Svenska 7-9 är ett lustfyllt och engagerande läromedel där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, oavsett om de läser svenska som första- eller andraspråk.

Grunden i läromedlet är ett antal större litteraturbaserade teman, där skönlitterära texter möter andra texttyper såsom artiklar, faktatexter, dikter och låttexter. Temakapitlen varvas med mer faktabaserade kapitel som behandlar olika delar av det centrala innehållet. Liber Svenska 7–9 innehåller även en uppslagsdel med Skrivarskola, Olika typer av texter och grammatik.

Liber Engelska för åk 7-9

Läromedlet bygger på ett varierat temaindelat innehåll med olika texttyper och nivåer tillsammans med ett gediget lärarstöd. Läromedlet tar upp olika teman som intresserar elever i högstadieåldern, t.ex. Crimes & Mysteries, The Environment , The Future och Stranger things. Ett avsnitt om studieteknik ingår i alla årskurser. All grammatik förklaras på engelska, och glosor har både förklaringar på engelska och svensk översättning.

Alles Deutsch för åk 6-9

Alles Deutsch har snabbt blivit en av landets mest populära läromedel i tyska. Via många lekfulla aktiviteter får eleverna upptäcka ett rikt språk som är roligt att lära sig.

I Alles Deutsch får eleverna arbeta sig in i tyskan på många olika vis. Den innehåller ett modernt språk och mängder av roliga aktiviteter som får eleverna upptäcka att tyskan är ett rikt språk. I det digitala materialet finns en omfattande ljudproduktion som ger dina elever tillfälle att höra många olika röster och varianter av dagens tyska, och ovanligt riklig mängdträning.

À plus ! för åk 6-9

À plus! bygger på den omtyckta serien Bon voyage. Tillsammans med lärare har vi uppdaterat materialet så att det tar upp vad dagens unga pratar om. Det är modernt, relevant och ännu mer kommunikativt.

Mucho más för åk 6-9

Med Mucho más får du mer övningar, vägledning och stöd än något annat läromedel i spanska, både för lärare och elev. Det är därför det heter som det heter.

Mucho más innehåller texter med tydlig progression, en bred variation av texttyper och fler övningar än du är van vid så att varje moment kan tränas flera gånger. Övningarna till varje kapitel är indelade i två nivåer.

Hem- och konsumentkunskap för åk 7-9

Hem och konsumentkunskap 7-9 Digital (elevlicens) är heltäckande när det gäller ämnets kunskapsområden. Förutom det inledande kapitlet som behandlar ämnets syfte och aspekter, är läromedlet systematiskt kopplat till kursplanens centrala innehåll: Mat och matlagning, Privatekonomi och konsumtion samt Levnadsvanor. Ett särskilt kapitel innehåller ett stort antal recept.

Idrott och hälsa för åk 7-9

Ett läromedel i Idrott och hälsa där eleverna i åk 7-9 får bekanta sig med alla de aspekter som ämnet innehåller idag. Tyngdpunkten ligger dels på att koppla samman teori och praktik, dels på förmågan att planera och värdera den egna fysiska aktiviteten.

Liber Matematik för gymnasiet

Liber Matematik är en lärmoedelsserie i matematik för gymnasiet som har det som krävs för att du ska kunna hjälpa hela klassen framåt.

Spira Biologi för gymnasiet

Spira Biologi är skriven på ett lättillgängligt språk som passar alla elever. Fokus är på kopplingen mellan genetik, evolution & systematik.

Próxima estación för gymnasiet

Próxima estación är ett läromedel som vill ge eleverna både bredd och djup i kunskaperna i spanska och om den spansktalande världen.

Vård och omsorg

Bygg 724