Varukorg

Varukorgen är tom

Tidigare workshops

Hur stor kognitiv belastning tål hjärnan – och dina elever?

Hjärnforskning och kognitionsvetenskap ger oss nya spännande insikter i vad som är viktigt för lärande. Här tar Alva Appelgren upp fenomenet kognitiv belastning. Hur ser dina olika elevers ”lastutrymme” ut? Vilka konsekvenser får det för din undervisning? Genom att omsätta nya rön i undervisningen kan du få fler med på tåget. I workshopen får du och kollegorna hjälp med hur.

Alva Appelgren har disputerat inom kognitiv neurovetenskap och har skrivit Nya perspektiv på lärande som kommer i höst.

Diskussionsfrågor

Streck grey 600

Hur göra skolan begriplig för alla elever?

Betygsskillnaden mellan pojkar och flickor är ett av skolans största likvärdighetsproblem. Men pojkars sämre prestationer beror inte på, som ofta anförs, en ”antipluggkultur” utan att skolan inte är begriplig för många pojkar. Det kan gälla såväl enskilda uppgifter som mål för undervisningen. Skolan behöver bli mer begriplig för att alla ska hänga med, och Fredrik Zimmerman visar på vägar dit.

Fredrik Zimmerman är fil. Dr. i barn- och ungdomsvetenskap. Han har skrivit boken Pojkar i skolan och kommer snart med Nya vägar för en likvärdig skola.

Diskussionsfrågor

Streck grey 600

Bygg en gemensam hävstång till ökad kvalitet

Visättraskolan var en bortvalsskola som Semira Vikström, Erik Hall och deras kollegor vände till en tillvalsskola. I filmen visar de hur ni tillsammans kan skapa grunden för att göra skolan mer attraktiv: en framåtsyftande nulägesbeskrivning. Den blir som en hävstång för att öka kvaliteten inom hela skolan. Workshopen ger er underlag att ta fram en sådan själva.

Semira Vikström är rektor på Visättraskolan och Erik Hall är biträdande rektor. De har varit med och skrivit Elevhälsa i praktiken och nu även Skolutveckling i praktiken som kommer i december.

Diskussionsfrågor

Streck grey 600

Få syn på metodiska grepp i klassrummet

De flesta professioner har ett yrkesspråk – utom lärare. Ingen skulle till exempel bedriva en arkitektutbildning utan att kunna referera till berömda byggnader och olika stilgrepp. Lärare däremot saknar ett gemensamt språk för att diskutera metodiska ”grepp” i sin praktik. Här lyfter dock Lena Geijer och Max Scheja fram några sådana. När du får ord på dem, blir de tydliga och du kan förfina din praktik.

Lena Geijer är fil. dr och universitetslektor i pedagogik och Max Scheja är professor i högskolepedagogik. De har skrivit Pedagogiska principer i praktiken.

Diskussionsfrågor

Streck grey 600

Kontaktperson för samtliga workshops är: Gunilla Martinsson, gunilla.martinsson@liber.se

;