Varukorg

Varukorgen är tom

Bedömning och kartläggning GY

Bedömning och kartläggning av kunskaper

Elevernas kunskapsutveckling ligger oss varmt om hjärtat. För lärare är kartläggningen en del av det formativa arbetet, ett underlag för elevens individuella utvecklingsplan och en del av betygssättningen. På den här sidan har vi har listat några populära lärarmaterial som hjälper dig att hjälpa eleverna framåt.

Träna mera - stärk förmågorna

Alla dina elever behöver träna extra på något. Exakt vad, vet du bäst. Välj det som passar dina elevers behov och din undervisning. Färdighetsträning hittar du smidigt i Digitalt Övningsmaterial till grundboken du använder.

Svenska och sva

Bedömningsmaterial i svenska 1-3 och sva 1-3

Läs mer

Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk 1-3

Bedömningsmaterial i svenska 1-3

Formativ svenska och sva 1-3

Läs mer

Inför Svenska/SVA 1

En repetition av grundskolans svenska och svenska som andraspråk

Läs mer


Matematik

Matematikboken Länken från åk 9 till Gy 1

Läs mer

Matematik inför Gy

Läs mer

Milstolpar och fallgropar i gymnasieskolans matematik

Läs mer


Naturvetenskap

Formativ bedömning i praktiken

Naturkunskap 1a1 och 1b
Läs mer

Formativ bedömning i praktiken

Biologi 1

Formativ bedömning i praktiken

Kemi 1


Moderna språk

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska

Läs mer

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska

Läs mer

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för spanska

Läs mer

;