Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Bygg och anläggning   Bygg 360     Product

Bygg- och anläggning 360 Digitalt paket Lärarlicens

current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

BYGG 360 PLUSWEBB

Obs! Pluswebben kan inte beställas efter juni 2024.

I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och all fakta i form av onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb.

Digitalt paket I detta digitala paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen inom samtliga inriktningar. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb.

Bygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och täcker in årskurs 1–3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Här finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Bygg 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även göra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Avslutningsvis redovisar eleverna sitt arbete och går igenom de olika momenten tillsammans med dig som lärare.

Bygg 360 Pluswebb innehåller:

 • Interaktiva och självrättande övningsuppgifter
 • Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
 • Reflekterande inlämningsuppgifter
 • Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer
 • Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter
 • Ordlista med översättningar till engelska

Bygg 360 Pluswebb omfattar åtta delkurser:

 • Bygg Bas (gemensam Bygg och anläggning, inriktning Husbyggnad)
 • Bygg Anläggning (inriktning Mark och anläggning, fördjupning Anläggning)
 • Bygg Betong (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
 • Bygg Byggnadsarbete (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
 • Bygg Trä (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad och Trä)
 • Bygg Mur (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad samt Mur- och putsverk)
 • Bygg Måleri (inriktning Husbyggnad och Måleri, fördjupning Måleri)
 • Bygg Rit och Mät (inriktning Husbyggnad samt Mark och anläggning)

Paketet innehåller följande onlineböcker: Faktabok: Anläggningsarbete tar upp och beskriver hur arbete med anläggningsområdets olika delar ska utföras, allt från schaktning och sprängning till färdigställande av gröna ytor. Boken tar även upp vilka regler som gäller för respektive arbetsmoment. Faktabok: Arbetsmiljö för byggare tar upp arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet. Faktabok: Betongarbete riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalitet. Faktabok: Byggnadsarbete beskriver de delar i utbildningen som är gemensamma för flera av de olika inriktningarna på bygg. Boken tar upp etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, arbete på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation, säkra lyft. Faktabok: Byggstart riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om byggande. Du får en översikt av de yrken som finns inom byggsektorn och en tillbakablick som visar byggandets utveckling. Här beskrivs också stegvis projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Innehållet fokuserar på kvalitet, arbetsmetoder och värdet av en god arbetsmiljö. Faktabok: Byggteknik tar upp och beskriver vilka påfrestningar en byggnad kan utsättas för och vilka undersökningar och beräkningar som måste göras för att man ska kunna bygga på ett säkert och hållbart sätt. Faktabok: Golvläggning riktar sig till alla som behöver grundläggande eller fördjupade kunskaper om golvläggning. Den riktar sig främst till dig som ska utbilda dig till golvläggare, men kan användas av alla som behöver kunskaper inom området. Boken innehåller en beskrivning av de vanligaste mattyperna som förekommer i våra bostäder och i offentliga lokaler. Den beskriver vilka mattyper som är lämpliga beroende på användningsområde. Faktabok: Järnvägsteknik riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Boken innehåller allt från banteknik för anläggarna inom järnvägsbyggnad till signalteknik för eltekniker. Den är lämplig för gymnasieelever med järnvägsinriktning och som studiematerial av yrkesverksamma. Faktabok: Maskiner, verktyg och utrustning tar upp arbeta säkert, rätt verktyg eller maskin, vårda och serva verktyg och maskiner, leverantörsförteckning. Faktabok: Murning, putsning och plattsättning tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt. Faktabok: Måleri riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag. Boken beskriver vilka förutsättningar och regler som gäller för att kunna utföra arbetet så att det blir rätt från början. Arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom boken för att ge hantverkaren rätt förutsättningar för ett långt och lyckat arbetsliv. Trender inom inredning och måleri förändras ständigt och målarna får i boken följa dessa och lära sig aktuella tekniker, hjälpmedel och maskiner. Faktabok: Ritningsläsning och mätningsteknik tar upp mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik. Faktabok: Träarbete tar upp de vanligaste arbetsmomenten som träarbetare jobbar med. Med en historik, materialkunskap och en beskrivning av konsekvenser för felaktigt utfört arbete, samt arbetsmiljöaspekter, hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.

Det digitala elevpaketet respektive lärarpaketet beställs var för sig.

Produktfakta

Upplaga

1

Utgivningsdatum

15-12-2022

ISBN

978-91-47-14990-2

Ämne

Bygg och anläggning

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt