Webshop   Årskurs F-3   Svenska   Livet i Bokstavslandet     Product

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Läs mer om serien: Livet i bokstavslandet

Livet i Bokstavslandet uppfyller kursplanen i svenska i Lgr22

Vi har noga gått igenom Livet i Bokstavslandet och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Livet i Bokstavslandet.

Läsläran till tv-serien

Ulf Stark har skrivit fristående läseböcker om de populära tv-figurerna i Livet i Bokstavslandet (åk 1-3). För förskoleklass finns en högläsningsbok. Därtill finns arbetsböcker och digitala produkter. Allt utprövat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare.Livet i Bokstavslandet uppfyller kursplanen i svenska i Lgr22 Vi har noga gått igenom Livet i Bokstavslandet och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Livet i Bokstavslandet.

Läsläran till tv-serien

Ulf Stark har skrivit fristående läseböcker om de populära tv-figurerna i Livet i Bokstavslandet (åk 1-3). För förskoleklass finns en högläsningsbok. Därtill finns arbetsböcker och digitala produkter. Allt utprövat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare.

Lätt att fånga intresset

Här har du en hel tv-serie i tre säsonger att utgå från. Inled ett moment med ett avsnitt av tv-serien, fortsätt med en digital introduktion (finns i det digitala lärarmaterialet) och läsning och låt sedan eleverna arbeta vidare själva.

Förskoleklass

Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter, språkövningar och lekar där eleverna tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Här finns en Högläsningsbok Förskoleklass för gemensam läsupplevelse.

Läsebok på två nivåer från åk 1

Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning i läskunnighet, finns Livet i Bokstavslandets Läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse då de läser samma berättelse. Det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen. Årskurs 1 utgår från en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden.

Olika texttyper redan från start

Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Redan från start får eleverna träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 med berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande texter, och i åk 3 även argumenterande texter, allt utifrån kursplanen. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.

Komponenter i serien

  • Arbetsbok med övningar till Högläsningsbok/Läsebok
  • Digitalt lärarmaterial med allt undervisningsmaterial digitalt
  • Digitalt övningsmaterial med interaktiva övningar
  • Högläsningsbok (F-klass)
  • Läsebok Röd (åk 1-3) med fristående berättelser om de populära tv-figurerna
  • Läsebok Grön (åk 1-3) med fristående berättelser om de populära tv-figurerna
  • Bokstavsbok
  • Handstilsbok

Produktfakta

Författare

Tarja Alatalo

Upplaga

3

Utgivningsdatum

10-08-2018

ISBN

978-91-47-12855-6

Ämne

Svenska

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

176

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt