Webshop   Årskurs 4-6     Product

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Smakprov
current-item

Om produkten

Produktbeskrivning

Provlektion Utanförskap Provlektion Konstens grunder

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Uppgifterna och aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4-6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Den framåtsyftande planeringen innehåller uppgifter och aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E. Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i ämnet bild eller som underlag för utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och del i betygssättning åk 6. Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6
Innehåller lärarbok i varje ämne med praktiska aktiviteter/uppgifter, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och förslag på framåtsyftande planering för elever som behöver träna mer. Varje lärarbok innehåller också en kunskapsöversikt med ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav kopplade till samtliga aktiviteter/uppgifter. Den kan användas som underlag vid lärarens pedagogiska planering, elevernas utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och del i betygssättning åk 6.

PEDAGOGISKA TANKAR
Varje avsnitt i lärarböckerna Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning fångar upp ett område i ämnet som eleverna, med hjälp av det centrala innehållet, får möjlighet att utveckla utifrån var och ens förmågor.
Tummen upp! Kartläggning är ett material som läraren tillsammans med elev och föräldrar kan använda för kartläggning och bedömning i formativ anda genom att analysera:
- Vad är målet?
- Var är eleven?
- Hur gör vi för att nå målen och slutligen kunskapskraven i slutet av åk 6?

Upplägg
Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning är upplagda så att undervisande lärare ska kunna göra kartläggning och bedömning löpande under aktiviteternas/uppgifternas och ordinarie undervisningens gång.

Produktfakta

Författare

Åsa Fant Perdsjö

Upplaga

1

Utgiven

10-08-2015

ISBN

978-91-47-11983-7

Ämne

Bild

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

108

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt