Webshop   Högskola   Medicin   Akut psykiatri     Product

Akut psykiatri

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Akut psykiatri beskriver hur man professionellt kan handlägga patienter på akutmottagningen så att de upplever sig väl omhändertagna. Ett omsorgsfullt hanterat möte på den psykiatriska akutmottagningen kan vara livsavgörande för patienten och berikande för vårdpersonalen.

Dygnet runt kommer alla slags hjälpsökande människor till psykiatriska mottagningar där situationen ofta är tillspetsad. Under tidspress ska jourhavande, i samarbete med övrig personal, ställa diagnos, välja vårdform samt bedöma självmordsrisk och farlighet.

Att förena professionalitet med empati och medmänsklighet har blivit en alltmer krävande arbetsuppgift för personalen på akutmottagningar. De nya arbetsförhållandena har nödvändiggjort en allmän bearbetning av boken, inte minst när det gäller författningar och läkemedel.

Akut psykiatri är i första hand skriven för jourhavande läkare i psykiatri, såväl allmäntjänstgörande som färdiga specialister, men den passar också för sjuksköterskor inom psykiatrin. Boken bör också kunna vara till hjälp för personal utanför psykiatrin, särskilt för allmänläkare, distriktssjuksköterskor, socialarbetare och poliser.

Om författarna

Jan-Otto Ottosson, professor emeritus och författare till många böcker inom området, bland annat Psykiatri, Psykiatriboken och Psykiatrisk etik.

Hans Ottosson, med. dr, specialist i psykiatri, tidigare universitetslektor samt författare till Psykiatriboken.

Mats Ottosson, överläkare och specialist i psykiatri, verksam i psykiatrisk öppenvård samt konsultläkare i försäkringsmedicin.

Ulf Åsgård, med. dr, specialist i psykiatri, tidigare konsult inom polisväsendet och kriminalvården.

Sagt om boken

[...] Denna femte upplaga av handboken Akut psykiatri har uppdaterats efter aktuell kunskap inom behandling och lagstiftning. Författarna professor emeritus Jan-Otto Ottosson, specialistläkarna Hans Ottosson, Mats Ottosson samt Ulf Åsgård förmedlar med sina gedigna kliniska erfarenheter och aktuella forskningsresultat en oumbärlig vägledning till jourläkare, som möter en komplex verklighet inom den akuta psykiatrin.

Förutom psykiatriska sjukdomstillstånd och handläggningen av dessa ges information om differentialdiagnoser, vårdformer, bedömning av självmordsrisk, bedömning av farlighet och särskilda utmaningar som kräver kunskap om olika regelverk. En sammanställning av aktuella författningar avslutar en överskådlig, informativ kunskapskälla, som värnar såväl om människor i svåra livssituationer som om de jourläkare som skall ge ett kvalificerat omhändertagande." Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2017. Lektör Margareta Fridstjerna.

"Boken är en ovärderlig tillgång för de flesta i personalen på den psykiatriska akutmottagningen och i psykiatrisk allmänvård. Här beskrivs hur man handlägger patienter så att det första mötet med den psykiatriska vården präglas av mänsklighet och professionalitet. För en individ kan just den första kontakten vara av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. Denna fjärde upplaga är delvis omdisponerad, några avsnitt är reviderade och uppdatering har skett vad gäller lagar kring tvång och sekretess." BTJ häfte 2011:01 lektör Pekka Kataja

Produktfakta

Författare

Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård

Upplaga

5

Utgivningsdatum

06-03-2017

ISBN

978-91-47-11425-2

Ämne

Medicin

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

224

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt