Support     Köpvillkor

Köpvillkor

Här kan du läsa våra försäljningsvillkor för avtalskunder (skolor och utbildningsföretag).

1. Allmänt

På liber.se handlar du som är avtalskund hos oss. Med avtalskund menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse om att kunna handla direkt av oss.

Om din skola, institution eller företag inte är registrerad avtalskund behöver du göra en ansökan om att bli det. När ansökan blivit godkänd enligt Libers kreditpolicy kan du registrera dig som användare här på liber.se. Vid ditt första köp kommer vi att koppla ihop ditt användarkonto med din skola, institution eller företag.
Ansök om att bli avtalskund

Är du privatperson, eller företag som inte är avtalskund, hänvisar vi till köp i nätbokhandel som t.ex. adlibris.com eller bokus.com.

2. Beställning

Beställningar görs direkt här på www.liber.se eller via kundservice:
E-post: [email protected]
Tel: 08-690 90 00
Postadress:
Kundservice Liber AB
113 98 Stockholm
Förlagssystem AB distribuerar på uppdrag av Liber AB

3. Orderläggning

Med order avses en samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en och samma leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. Produkternas beställningsnummer måste alltid anges på ordern. Order via www.liber.se är fria från orderavgift. För övriga order är avgiften 30 kr per order.

4. Leveranstid

Leveranstid är normalt fem arbetsdagar från orderläggning. Vid skolstart kan avvikelser förekomma. Vid expressorder är leveranstiden en till två vardagar från orderläggning.

5. Frakt

Frakt betalas av kund vid varje leveranstillfälle. Hämtning av leverans med kundens egen speditör kan ske hos Förlagssystem efter överenskommelse med Kundservice vid orderläggning.

6. Pris

Samtliga priser på liber.se anges som förlagsnettopris (f-pris) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Priset som faktureras är det pris som gäller vid leveranstillfället.

7. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning har Liber rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

8. Reklamation

Levererade produkter ska omgående kontrolleras vid mottagandet. Om kolli saknas eller är transportskadat ska det anmälas till Kundservice inom sju arbetsdagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande av produkter får endast ske efter godkännande från Kundservice. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Liber AB.

9. Retur

Returer får endast ske efter godkännande från Kundservice.
Returer av läromedel måste vara Förlagssystem tillhanda inom 6 månader från fakturadatum. För digitala läromedel och Norstedts Ordböcker ges ingen returrätt.

Returnerade titlar måste vara felfria och omärkta. Kunden ska skicka med en kopia på faktura eller följesedel för att de returnerade produkterna ska kunna krediteras. Returfrakten betalas av kunden. Returerna krediteras till produktens f-pris med ett avdrag på 25 %.

Returer skickas till:
Förlagssystem AB
Returavdelningen/Liber
Tunavägen 90, port 6-10
791 61 Falun

10. Särskilt om digitala produkter

Digitala produkter säljs som licenser. På liber.se finns information om vilken licenstid som gäller för respektive produkt. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

11. Tvist

Eventuell tvist om tolkning och tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska lösas i enlighet med svensk rätt och slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammare Skiljedomsinstitut. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Stockholm.Ovanstående försäljningsvillkor gäller från 2022-12-19. Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra dessa försäljningsvillkor.

Användarvillkor för Libers digitala produkter och tjänster

Användarvillkor för digitalt