Om Liber     Om oss

Om oss

I mer än 120 år har vi på Liber utvecklat läromedel, kurs- och managementlitteratur, tillsammans med de främsta forskarna, författarna och inspiratörerna i näringslivet.

Kunskap som gör skillnad

I mer än 120 år har vi på Liber utvecklat läromedel, kurs- och managementlitteratur, tillsammans med de främsta forskarna, författarna och inspiratörerna i näringslivet.

Utbildningsbranschen, och vi med den, befinner oss i en digital transformation vilket skapar nya fantastiska möjligheter att utveckla produkter och tjänster som maximerar lärande.

Varje dag går vi på Liber till jobbet för att göra skillnad i människors liv, fast beslutna att leda utvecklingen inom utbildning och därmed bidra till ett Sverige där alla lyckas med sina studier. Vi står för likvärdigt lärande, där alla ska ha samma förutsättningar att utveckla kunskap, oavsett bakgrund.

En Liberprodukt ska underlätta lärandet, locka till nyfikenhet och utmana läsaren att ställa nya frågor. När vi tillsammans förädlar idéer, forskning och kunskap till högkvalitativa produkter, tryckta som digitala, bidrar vi till ett demokratiskt och öppet samhälle. Och till kunskap som gör skillnad.

Vi är medlemmar i branschorganisationerna Läromedelsföretagen och Swedish Edtech Industry.

Hållbarhet

Vår verksamhet har en påverkan på miljön och därför vill vi också, ur ett miljöperspektiv, vara öppna om förlagsindustrin och vårt arbete att kontinuerligt minska vårt klimattryck.

Hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Företagsledning

resource-not-found

CEO

Bart Dooms

resource-not-found

COO

Johan Klaesson

resource-not-found

Head of Market Unit Education

Carolina Brink

resource-not-found

Head of Market Unit Higher Education

Joke Palmkvist

resource-not-found

CFO

Ulrika Jones

resource-not-found

Head of People & Transformation

Sofia Hertz

resource-not-found

Head of Sales

Johan Skogström

resource-not-found

CCO

Henrik Oscarsson

Ägare

Liber är en del av den europeiska gruppen Infinitas Learning, som är ett av Europas ledande utgivningsföretag. I koncernen ingår, förutom Liber, även Noordhoff Uitgevers (Nederländerna), Plantyn (Belgien), Leya (Portugal), Futurewhiz (Nederländerna) och IL Tech. Infinitas Learning ägs av NPM Capital.

Uppförandekod

Som en del av Infinitas Learning följer Liber den koncernövergripande uppförandekoden, vilken innebär att Liber agerar i enlighet med sitt juridiska, sociala och etiska ansvar.
Infinitas Learnings uppförandekod (pdf)

Visselblåsare

Känner du till ett missförhållande inom Liber, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram? Arbetar du eller har du tidigare arbetat för eller sökt arbete på Liber? Anmäl missförhållandet i vår webbaserade visselblåsarfunktion:
- &Franklys visselblåsarfunktion
Du väljer själv om du vill vara anonym eller ej.

Bakgrund: Sedan den 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha en visselblåsarfunktion enligt den så kallade visselblåsarlagen som bygger på ett EU-direktiv. Tidigare och nuvarande arbetssökande, anställda, volontärer, praktikanter, konsulter och styrelsemedlemmar ska genom visselblåsarfunktionen kunna rapportera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den som anmäler ett missförhållande får ett särskilt skydd mot repressalier från arbetsgivaren, och en möjlighet till skadestånd vid repressalier. Detta under förutsättning att den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Styrelse Liber AB

Taco Morelisse, CEO Infinitas Learning
Ulrika Jones, CFO Liber AB
Charlotta Rosenberg, Arbetstagarrepresentant Liber AB
Thomas Johansson, Arbetstagarrepresentant Liber AB

Företagsinformation

Postadress
Liber AB, 113 98 Stockholm

Besöksadress
Norra Stationsgatan 69 i Stockholm

Organisationsnummer
556000-1975

VAT
SE556000-1975-01

GLN
73 0000901803 1