Om Liber     Rättigheter

Rättigheter och kopieringsskydd

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen.

Rättigheter – ansökan om tillstånd

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen. Om du vill använda texter eller bilder ur vårt sortiment måste du ha tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare. Kontakta oss för mer information och förfrågan.

E-posta till [email protected] med uppgift om:

  • Titel

  • Författare

  • ISBN om du känner till det

  • Hur många sidor du vill återge och till hur många elever

  • Vad du ska använda materialet till

  • Ditt namn och telefonnummer

Kopieringsskydd

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman, t.ex. kommun, eller Bonus Copyright Access.

De flesta skolor och högskolor har avtal med Bonus Copyright Access och har därigenom viss kopieringsrätt. Det är lärarens skyldighet att kontrollera att skolan/högskolan har ett giltigt kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Reservation för användning av Libers material i text- och datautvinning, AI eller dylikt

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen. Det är viktigt att dessa endast efter uttryckligt medgivande används i utvecklingen av artificiell intelligens (AI) eller för text- och datautvinning i enlighet med 15 a § upphovsrättslagen.

Sådan användning får därför endast ske efter tillstånd.

Förfrågningar om användning av Libers verk för ovan angivna ändamål skickas till [email protected].