Webshop   Högskola   Lärar- och förskollärarutbildning   Att bli lärare     Product

Att bli lärare

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt.

Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till aktuell forskning:

  • DEL 1 På väg mot lärarrollen (ledarskap, bedömning och inkludering)
  • DEL 2 Lärandeperspektivet (hur kan man organisera meningsfullt lärande?)
  • DEL 3 Professionen (uppdrag, framväxt och kunskapsgrund)
  • DEL 4 På väg mot framtiden (hur organiserar vi en skola för framtiden?)
  • DEL 5 Tre internationella utblickar (Finland, Chile och Singapore)

Sammantaget ger texterna hela den bredd av kunskaper som en lärare behöver tillägna sig under utbildningen. Boken är ett stöd i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) men fungerar också som en första introduktion till de ämnesdidaktiska frågorna. Mot bakgrund av covid-19-pandemin och en ny läroplan (Lgr22) finns i den tredje upplagan tillägg bland annat gällande datalitteracitet, normkritisk pedagogik, kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt riktlinjer för betygssättning.

Boken kan användas som en ingång för att få översikt över ett område och som en uppslagsbok för olika centrala frågor som kan dyka upp under utbildningens gång. Till boken hör också digitala case som ger möjlighet att öva förmågan att samtala med en elev, en lärarkollega eller en förälder om olika dilemman som blivande lärare kan komma att möta i sin framtida yrkesutövning.

Om författarna

Eva Insulander är universitetslektor och docent i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om multimodal kommunikation och design för lärande i och utanför skolan.

Staffan Selander blev landets första professor i didaktik 1996 vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Han är nu professor emeritus vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, och har i sin forskning varit inriktad på kunskapsrepresentationer och design för lärande.

Produktfakta

Författare

Eva Insulander, Stefan Selander

Upplaga

3

Utgivningsdatum

04-01-2023

ISBN

978-91-47-14748-9

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

348

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt