Att bli lärare i svenska

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Att bli lärare i svenska är en grundbok för blivande lärare i svenskämnena i årskurserna F-6. Den är också tänkt att vara en bok att återvända till och hämta inspiration från som färdig lärare. Författarna är forskare med bred och lång erfarenhet från olika forskningsfält och utbildningar inom svenskämnena. Boken ger en gedigen kunskapsbas för lärares reflektiva praktik, i planering, genomförande och uppföljning.

Innehållet visar på den mångsidighet som karaktäriserar svenskämnena och behandlar följande teman:

  • svenskämnenas historia
  • läsning av skönlitteratur
  • samtalande, lyssnande, läsande och skrivande i svenskämnena och andra ämnen
  • grammatik i ett funktionellt perspektiv
  • multimodala texter
  • uppkopplade klassrum
  • svenska som andraspråk och flerspråkighet
  • svenska och dess grannspråk
  • bedömning i och av svenska
  • språklig sårbarhet.

Om författarna

Caroline Liberg är professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör frågor om vad det innebär att bli deltagare och medskapare av olika tal- och skriftspråkliga praktiker, hur dessa praktiker konstitueras och språkligt realiseras samt vilka normer och värden de vilar på.

Jon Smidt är professor emeritus i norskdidaktik vid NTNU, Trondheim. Som forskare har han intresserat sig särskilt för litteraturarbete, skrivning och skrivinlärning i skolan. Han har också lång undervisningserfarenhet från gymnasiet, universitetet och lärarutbildningen.

Produktfakta

Författare

Caroline Liberg, Jon Smidt

Upplaga

1

Utgivningsdatum

12-08-2019

ISBN

978-91-47-12973-7

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

208

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt