Barn upptäcker skriftspråket

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Fjärde, reviderade upplagan! Hur kan man möta barns intresse för skriftspråket och göra det till ett lika naturligt inslag i utvecklingen som talspråket? Redan små barn har idéer om hur man skriver och läser. De ritar bokstäver i rader och frågar vad det står. De är nyfikna på varför man skriver och läser och hur det går till. De prövar och förändrar hela tiden sin uppfattning om att skriva och läsa. Det är den här nyfikenheten och lusten vi som vuxna och lärare måste ta vara på – oavsett om barnet befinner sig i förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan

Barn upptäcker skriftspråket kom ut första gången 1993 och baserades på de stora studier inom skriv- och läsforskning som författarna genomförde i slutet av 1980- och början av 1990-talen. Sedan dess har tusentals verksamma och blivande lärare inom förskola och skola läst och uppskattat boken. När den nu utkommer i sin fjärde upplaga har nya forskningsrön berikat framställningen som även uppdaterats i förhållande till nya styrdokument och ett nytt bildmaterial har tillkommit. De teoretiska avsnitten kompletteras med avsnitt om praktisk, didaktisk tillämpning.

Ur innehållet:

  • Skriftspråkets konstruktion
  • Skriftspråksutvecklingens olika stadier
  • Hur lär sig barn?
  • Att studera skriftspråksutvecklingen
  • Didaktiska utgångspunkter och tillämpning

Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare och grundlärare.

Sagt om boken

"De tidigare upplagorna bör bytas ut mot denna reviderade upplaga eftersom här har tillkommit mycket som är nytt - inte minst nya styrdokument att förhålla sig till. Här finns även ny teknik och nya sociala medier som påverkar bokens ämne och som är en ny aspekt på att lära sig läsa och skriva. Ett nytt bildmaterial har tillkommit. Författarna förhåller sig även till svenska skolelevers sjunkande läsresultat i internationella studier." BTJ häfte 13124037 Lektör Ulf Malmqvist

Om författarna

Författarna är alla fil.dr i pedagogik. De är universitetslektorer och verkar som forskare och lärare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Produktfakta

Författare

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren, Lars-Erik Olsson

Upplaga

4

Utgivningsdatum

09-08-2013

ISBN

978-91-47-10655-4

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

240

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt