Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Barn och fritid   Hälsopedagogik     Product

Hälsopedagogik uppl 3 Onlinebok (12 mån)

current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Hälsopedagogik är ett kursläromedel för yrkesprogrammet BF på gymnasiet. Boken ger grundläggande kunskaper om hälsopedagogiska begrepp, teorier och arbetssätt och tar upp hur livsstil och levnadsvillkor påverkar hälsan och hur man kan påverka hälsan likväl ur den enskilde individens perspektiv som ur olika gruppers perspektiv. Människors hälsa speglas i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.

Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande.
Upplägget fokuseras på att engagera dig med praktiska övningar. Varje kapitel inleds med en elevaktiverande uppgift. Den kan vara i form av ett fall som analyseras, en test som läsaren ska genomföra enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift.

Texten varvas sedan med ytterligare elevövningar som bidrar till reflektioner över fakta som framkommit. Varje kapitel avslutas med övningar som fördjupar kunskaperna. Dessutom finns en sammanfattning som både kan inleda och avsluta kapitlet. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten.

Produktfakta

Författare

Liselotte Ohlson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

06-07-2012

ISBN

978-91-47-91122-6

Ämne

Barn och fritid

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Abonnemangslängd, mån.

12

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt