Webshop   Högskola   Socialt arbete   Hedersrelaterat våld och förtryck     Product

Hedersrelaterat våld och förtryck : Professionellas uppdrag och utmaningar

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Boken diskuterar aktuella frågor om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån aktuell kunskap, ny lagstiftning och utmaningar i praktiskt socialt arbete.

Boken behandlar hedersrelaterat våld och förtryck ur olika perspektiv. Bland annat diskuteras förklaringar till våldet, lagstiftningen på området samt koppling till religion utifrån ett professionsperspektiv i socialt arbete. Boken ger ett brett kunskapsstöd för arbetet med att förstå och hantera förtryck och våld i hederns namn.

Denna bok är den första i sitt slag som går bortom de ideologiska spänningar som präglat frågan om hedersrelaterat våld och förtryck, och presenterar i stället en bred och nyanserad kunskap riktad till dem med uppdrag att utreda och hantera våldet i sin yrkespraktik. Under 2020-talet har lagstiftningen skärpts, med bland annat nya brottskategoriseringar som hedersmotiv och särskilt hedersbrott. Vad innebär detta för praktiker inom socialt arbete?

Antologin erbjuder ny kunskap som är baserad på den senaste forskningen inom området, en kunskap som länge varit efterfrågad från fältet. Boken erbjuder en grundlig genomgång av bakgrunden och förklaringar till förtrycket och våldet, den socioekonomiska segregationens och religionens betydelse för hedersproblematiken. Vidare lyfts socialtjänstens och skolans uppdrag att identifiera och utreda våldet och förtrycket. Boken behandlar också implikationer av den nya lagstiftningen gällande hedersbrott samt metoder för hur professionella kan identifiera och arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck.

Boken:

  • belyser hedersrelaterat våld och förtryck med utgångspunkt från ett människorättsperspektiv, med aktuell rättslig reglering och rättspraxis i fokus.
  • presenterar det hedersrelaterade våldets uttrycksformer och deras betydelse för mötet med personer som är våldsutsatta.
  • vilar på teoretiska grunder som är tillämpbara i klientarbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Den här boken riktar sig till dem som i sin nuvarande eller kommande profession möter människor som är utsatta för våld eller förtryck inom ramen för en hederskontext. Boken fokuserar på socialt arbete men är också relevant för personal inom hälso- och sjukvård samt skola.

Sagt om boken

”Denna bok är ett efterlängtat bidrag till både studenter och professionella som arbetar med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Det är varken en debattbok eller en manual för arbetet, utan snarare ett fördjupat kunskapsunderlag som problematiserar och nyanserar en komplex fråga i socialt arbete.” (Pernilla Ouis)

Om författarna

Pernilla Ouis och Sara Högdin är huvudredaktörer för boken. Pernilla Ouis är professor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad och biträdande professor vid Malmö universitet. Sara Högdin är socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Bokens övriga författare är Janike Andersson, Aje Carlbom, Hanna Cinthio, Sara Helmersson, Helén Olsson, Johan Rosquist, Lotti Ryberg-Welander och Annika Staaf.

Produktfakta

Författare

Pernilla Ouis, Sara Högdin

Upplaga

1

Utgivningsdatum

03-05-2024

ISBN

978-91-47-14056-5

Ämne

Socialt arbete

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

208

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt