Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Industriteknik   Industriteknik 360     Product

Industriteknik 360 Pluswebb lärarlicens

current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Industriteknik 360 är ett undervisningskoncept för Industritekniska programmet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som arbetsmiljö, verktyg, verkstadsarbete, mätteknik, bransch- och säkerhetsfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet. Faktaböckerna ges ut i tryckt version och som onlineböcker.

Industriteknik 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på Industritekniska programmet. Pluswebben omfattar fyra delkurser som svarar upp mot Skolverkets kurser för Industritekniska programmet:

  • Människan i industrin 1 (programgemensam kurs)
  • Produktionskunskap 1 (programgemensam kurs)
  • Produktionsutrustning (programgemensam kurs)
  • Datorstyrd produktion (inriktning produkt och maskinteknik)

Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med:

  • interaktiva självrättande övningsuppgifter
  • tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
  • inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete

Industriteknik 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett undervisningssätt som tar ett helhetsgrepp på undervisningen, därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via det digitala läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.

Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

Produktfakta

Upplaga

1

Utgivningsdatum

03-07-2012

ISBN

978-91-47-91351-0

Ämne

Industriteknik

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Abonnemangslängd, mån.

12

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt