Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Den här boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. Boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv.

En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna sig i en särskilt utsatt livssituation är framför allt att samhällets bemötande av och stöd till dessa grupper kan vara bristfälligt och att de därför är utsatta för flera former av social ojämlikhet.

I denna bok diskuteras frågor som:

  • Vad betyder begreppen särskild utsatthet, särskilt utsatta livssituationer och intersektionalitet när vi pratar om våld i nära relationer?
  • Hur kan våld i nära relationer yttra sig för personer med funktionsnedsättning och vilken beredskap har samhället för att erbjuda adekvat stöd oavsett funktionsvariation?
  • På vilket sätt utsätts våldsutsatta kvinnor med missbruk för en strukturell diskriminering?
  • Vilka svårigheter kan migrationsprocessen innebära för våldsutsatta kvinnor?

Boken ger en ökad kunskap om våldets komplexitet och visar hur flera faktorer kan påverka den enskildes utsatthet och möjlighet att få adekvat hjälp. Författarna ger intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och särskilt utsatta livssituationer från såväl forskning som praktik. Boken är pedagogiskt genomarbetat med exempel, diskussionsfrågor och faktarutor. Målgruppen är studenter inom alla utbildningar som omfattas av examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, exempelvis socionom-, psykolog- och läkarprogrammet. Den passar också på andra utbildningar så som polis- och lärarutbildningen och är lämplig som fortbildning för alla som i sitt arbete möter vuxna och barn som kan ha utsatts för våld.

Sagt om boken

"Den här boken kommer att kunna fylla en viktig kunskapslucka i den svenska litteraturen om våld i nära relationer." Veronica Ekström, fil.dr i socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola

"Texten är mycket välformulerad och med djupgående kunskap behandlas ett stort och smärtsamt samhällsproblem, där främst kvinnor drabbas. En utmärkt kursbok för studenter inom socionom-, psykolog- och läkarprogrammen samt polisutbildningen och alla som i sitt arbete möter vuxna och barn." Helhetsbetyg: 5 av 5. Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 17, 2021.

Om författarna

Bokens huvudredaktör Linn Moser Hällen är socionom, handledare i psykosocialt arbete och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Övriga medverkande författare är: Rúna í Baianstovu, Frida Darj, Maria Eriksson, Carin Holmberg, Anna Jonhed, Therese Lilliesköld, Mikael Skillmark, Goldina Smirthwaite, Eva Sundborg, Marie Eriksson, Rickard Ulmestig och Carolina Överlien.

Produktfakta

Författare

Linn Moser Hällen

Upplaga

1

Utgivningsdatum

08-07-2021

ISBN

978-91-47-13830-2

Ämne

Socialt arbete

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

232

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt