Webshop   Kompetensutveckling   Ledarskap och arbetsliv   Marknadsplanen     Product

Marknadsplanen : -Praktisk handledning för marknadsplanerare

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Marknadsplanen är en praktisk handledning för hur man steg för steg arbetar fram en marknadsplan. Under många år har den även varit populär kurslitteratur. Boken beskriver vilka olika delar en marknadsplan består av och hur information samlas in och förädlas samt struktureras till bra beslutsunderlag. Den visar också hur man dokumenterar och presenterar denna information samt hur man får igång en fungerande marknadsplaneringsprocess.

Marknadsplanen är lättläst, självinstruerande och pedagogisk. I boken ingår checklistor och blanketter som underlättar arbetet med marknadsplanen. Den avslutas med ett begreppsregister, där ord och uttryck förklaras. Denna 5:e upplaga har uppdaterats och förbättrats i flera avseenden, framförallt med ett ännu tydligare arbetsflöde i marknadsplaneringsprocessen samt med en bättre struktur och pedagogik. Vidare behandlas hur nya metoder såsom sociala medier kan utnyttjas. En ytterligare nyhet är ett praktikfall som på ett konkret sätt visar hur en marknadsplan kan se ut.

Baserat på Marknadsplanen finns ett träningsprogram – MarknadEnter – för hur man bedriver effektiv marknadsplanering. Programmet kan anpassas och skräddarsys för olika typer av företag eller organisationer.

Sagt om boken

"Boken visar steg för steg hur man - oavsett bransch - praktiskt upprättar en marknadsplan. Vi får lära hur man tar fram det underlag som behövs och hur man bearbetar och skriver det som sedermera skall bli ett beslutsunderlag som bl.a. ligger till grund för en väl fungerande marknadsplanering. Förra upplagan utkom 2005 och innehållet har nu uppdaterats på flertalet ställen. Viktigaste tillägget är det praktikfall som gör boken ännu lättare att ta till sig, inte minst för de som använder den i utbildningssyfte (företagsutbildningar och högskola)." Bengt Eliasson, lektör, BTJ häfte 11121171.

Om författarna

Bengt Eliasson, civilingenjör/civilekonom, är sedan 1980 verksam i egen konsultverksamhet, sedan 2000 i företaget BusinessON AB. Han arbetar med marknadsföring och affärsutveckling främst i industriföretag och ofta internationellt. Inhyrningsuppdrag där han gått in i chefspositioner i olika kundföretag har gett en mycket bred erfarenhet av ledningsfrågor och olika marknadsföringssituationer. Bengt anlitas ofta som föreläsare och har varit lärare i marknadsföring och marknadsplanering. Han har tidigare skrivit bland annat "Affärsplanen" (med Christian Kolar) och "Projektkalkylen" (med Carl Norelid).

Leif Andberg har som konsult under många år arbetar med marknadsplaneringsfrågor och affärsutveckling med stark förankring i miljöfrågor. Han var tidigare verksam inom Rank Xerox där han arbetade med marknadsföring på olika nivåer i Sverige och utomlands. Leif har även lång erfarenhet som lärare i marknadsföring och marknadsplanering. Leif har inte deltagit i uppdateringen av de två senaste upplagorna av "Marknadsplanen".

Produktfakta

Författare

Bengt Eliasson, Leif Andberg

Upplaga

5

Utgivningsdatum

12-08-2011

ISBN

978-91-47-09682-4

Ämne

Ledarskap och arbetsliv

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

208

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt