Webshop   Högskola   Media och kommunikation   Medielandskap & mediekultur     Product

Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

I dagens senmoderna samhällen är vi genomsyrade av medier – på arbetet, i skolan och på fritiden – och det påverkar oss i princip all vår vakna tid. Medielandskap & mediekultur ger oss en introduktion till det vetenskapliga studiet av mediernas roll i kultur och samhälle och tar upp en rad viktiga frågor.

I boken diskuteras frågor som:

 • Hur inverkar olika medier på oss som medborgare och kulturkonsumenter?
 • Vad betyder det att vi ständigt är uppkopplade mot olika kommunikationsnätverk?
 • Hur formas vi som individer i relation till de till synes oändliga utbud av information, nyheter och underhållning som medierna erbjuder?
 • Hur kan appar och sociala nätverksmedier fungera som kommunikativa resurser i våra vardagsliv?
 • Vad innebär den ökade betydelsen av data för politik, ekonomi och sociala relationer?
 • Hur kan vi analysera mediernas alltmer komplexa och sofistikerade texter?
 • Vilka analytiska modeller kan vi använda oss av för att förstå dessa frågor?

Boken lämpar sig väl för grundkurser i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och liknande ämnen, men kan även användas på andra humanistiska och samhällsvetenskapliga kurser. Den andra, reviderade upplagan har genomgått en allmän översyn och uppdatering av begrepp och modeller.

Nya resonemang och diskussioner har adderats kring:

 • ökade globala maktstrukturer kopplade till europeiska, amerikanska och kinesiska plattformsföretag
 • medier, postkolonialism och kosmopolitism
 • förändrad konsumtion av nyheter online
 • den ökade medialiseringen och datafieringen av vardagslivet
 • det ökade behovet av medielitteracitet och mediekunnighet.

Sagt om boken

"Det är dock inte enbart studenter som kan ha glädje och nytta av den, tvärtom torde boken vara både intressant och läsbar för en bred allmänhet. I dag är de flesta av oss genomsyrade av medier och behöver därför verktyg för att förstå vad denna nya mediala situation betyder för hur vi uppfattar oss själva och omvärlden – och inte minst hur vårt agerande påverkas. Sådana verktyg ger den här boken genom att på ett begripligt, men ändå gediget sätt diskutera olika perspektiv på vad medierna gör med oss och vad vi gör med dem. Här finns avsnitt om mediernas makt och ideologiproduktion, men också om hur vi som konsumenter använder dem för att skapa identitet och mening i våra liv. Dessutom ger den historiska genomgången djupare förståelse för medieteknikernas kognitiva betydelser". David Björklund, lektör, BTJ-häftet nr 7, 2017.

Om författarna

Stina Bengtsson, Göran Bolin, Michael Forsman, Sofia Johansson och Per Ståhlberg är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Peter Jakobsson är verksam i samma ämne vid Uppsala universitet.

Produktfakta

Författare

Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson, Per Ståhlberg

Upplaga

2

Utgivningsdatum

11-11-2022

ISBN

978-91-47-14355-9

Ämne

Media och kommunikation

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

264

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt