När barn lär av varandra : - samlärande i praktiken

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

När barn möts startar alltid något slags samspel. Hur det sedan utvecklas beror både på den miljö barnen vistas i, den kultur de skapar tillsammans med varandra och på de vuxnas attityder till samarbete. Samspelet kan bli utgångspunkt för ett konstruktivt samlärande bland barnen.

I denna reviderade upplaga framhålls vikten av att vuxna stöttar barns självförtroende och på ett lekfullt och omsorgsfullt sätt bidrar till att vidga och fördjupa barnens omvärld. Att arbeta med gruppen som helhet kan skapa inkluderande lärmiljöer av hög kvalitet så att alla barn känner sig delaktiga, upplever att de har inflytande i sin vardag och ges möjligheter att utveckla sin fulla potential.

Pia Williams visar att idén om att lärande sker i kommunikation och samspel mellan barn får stöd hos flera olika pedagogiska teoretiker, bland andra Piaget och Vygotskij. Hon visar också med många exempel hur samlärande fungerar i barnens vardag, både i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år.

Sagt om boken

"Boken fyller en viktig funktion för blivande eller redan verksamma lärare i både förskola och skola som underlag för egna diskussioner och ställningstaganden kring barnsyn och förhållningssätt." Helhetsbetyg: 4 av 5. Gunilla Essén, lektör, BTJ-häftet nr 8, 2021.

Om författaren

Pia Williams är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Produktfakta

Författare

Pia Williams

Upplaga

2

Utgivningsdatum

18-09-2020

ISBN

978-91-47-14085-5

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

116

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt