Vill du? Får jag? Ska vi? : Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Ett grepp kring undervisningen i sexualitet

I denna bok tas ett holistiskt, sociologiskt och humanvetenskapligt grepp kring undervisning i sexualitet. Elever har efterfrågat mer tid och fördjupning, mer av den sociala och relationella aspekten, vilket också återspeglas tydligt i de reviderade läroplanerna.

Ämnet är livsviktigt, det omfattar existentiella frågor och grundläggande mänskliga värden; jämställdhet, solidaritet, likabehandling, egenmakt, framtidstro och gemenskap. När skolan tar ut kursen för arbetet med gemensamma kärnvärden och beteenden samt involverar eleverna, kan sammanhang skapas som ger förståelse och mening. Eleverna kan få självinsikt, empati och livsglädje när det individuella inlemmas i det universella.

Boken riktar sig till lärarstudenter, lärare, rektorer och övriga professioner verksamma i skolan som kan samarbeta i undervisningen och värdegrundens centrala delar.

Om författarna

Gunilla Zuleta är fil.mag. i idéhistoria och har inom utbildningen skrivit om Michel Foucaults maktteori. Zuleta är också leg. gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har i sitt examensarbete på lärarutbildningen skrivit om elevdemokrati. Hon är även utbildad radiojournalist.

Sofia Palomaa är fil.mag. med huvudämnet sociologi från fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Palomaas master inriktar sig mot elevers syn på sex, sexualitet, relationer och sexualundervisning.

Produktfakta

Författare

Gunilla Zuleta, Sofia Palomaa

Upplaga

1

Utgivningsdatum

10-06-2022

ISBN

978-91-47-14591-1

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

192

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt