Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

SO-Serien Samhälle Series mark

Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Samhälle betonar samspelet mellan individ och samhälle. Här finns det mesta som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem. SO-serien tar fasta på att samhällsfrågor kan belysas utifrån olika perspektiv och öppnar för diskussioner och egna ställningstaganden.

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren, Göran Svanelid

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig för


Om paketSO-S Samhälle stadieläromedel åk 7-9

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Samhällskunskap Ämnesbok Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91462-3

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle Ämnesbok Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79101001

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle Digital

978-91-47-12877-8

Varje elev och lärare får SO-serien Samhälle Ämnesbok Digitalbok och webbapp. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle Kombo

978-91-47-12876-1

Eleverna får tryckt SO-serien Samhälle Ämnesbok. Varje elev och lärare får ämnesboken som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  429 kr  (536 kr)   

SO-serien Samhälle Ämnesbok

978-91-47-10394-2

Ulla Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 368 sidor

Smakprov

  379 kr  (402 kr)   

SO-serien Samhälle webbapp

E471039402

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

SO-Serien Samhälle Lösningsförslag

E471039401

Fil

       

SO-Serien Samhälle Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-10806-0

Göran Svanelid

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

Smakprov

  780 kr  (975 kr)   

SO-Serien Samhälle Provlektion Beskriva samband och använda begrepp

E471080601

Fil

       

SO-serien Samhälle Maxi Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91791-4

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren, Göran Svanelid

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle Maxi Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79179001

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle Maxi

978-91-47-11720-8

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 2
Omfång: 464 sidor

Smakprov

  397 kr  (421 kr)   

SO-serien Samhälle Maxi Lösningsförslag

E471172001

Fil

       

SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016

978-91-47-92204-8

Paket: SO-serien Geografi Maxi Onlinebok, SO-serien Historia Maxi Onlinebok, SO-serien Religion Maxi Onlinebok, SO-serien Samhälle Maxi Onlinebok.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 4 lärarlicenser.

  329 kr  (411 kr)   

SO-S Samhälle årskursböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Samhälle 6 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91782-2

Ulla Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle 6

978-91-47-10828-2

Ulla M. Andersson

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  170 kr  (180 kr)   

SO-serien Samhälle 6 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79178101

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle 7 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91991-8

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle 7 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79199001

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle 7

978-91-47-10371-3

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 3
Omfång: 112 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Samhälle 8 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91994-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle 8 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79199301

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle 8

978-91-47-10392-8

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Samhälle 9 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91997-0

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Samhälle 9 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79199601

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Samhälle 9

978-91-47-10393-5

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 120 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   
Gratis begreppsträning i SO-ämnena via webbapparna Sida 1 av 1    

Om paket

När du beställer till en grupp med minst 20 elever beställer du mest förmånligt ett av paketen:

Välj SO-serien Samhälle Digital-paketet när du vill arbeta helt digitalt. Både lärare och elever får då SO-serien Samhälle Ämnesbok Digitalbok och webbappen. Dessutom ingår två licenser av lärarhandledningen.

Välj SO-serien Samhälle Kombo-paketet när du vill kombinera tryckt och digitalt. Då får eleverna SO-serien Samhälle Ämnesbok som tryckt lärobok. Dessutom ingår allt som ingår i SO-serien Samhälle Digital, alltså får både lärare och elever SO-serien Samhälle Ämnesbok Digitalbok och webbapp, samt läraren två licenser av lärarhandledningen.När du vill beställa SO-seriens Maxiböcker digitalt i alla fyra SO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det förmånligt att välja SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna onlineböcker av Maxiboken i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Fyra lärarlicenser till onlineböckerna ingår.

Läs mer

Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?

Låt dina elever ta sig an samhällskunskapen med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.

Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr11.

Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Samhällskunskap 7 fokuserar framför allt på förhållanden för Sveriges befolkning förr och nu. Det finns även kapitel om socialt samspel, lag och rätt samt privatekonomi. SO-S Samhällskunskap 8 behandlar främst politiska styrelsesätt, arbetsliv och massmedia. SO-S Samhällskunskap 9 har ett globalt perspektiv och tar upp ämnen om bland annat handel, konfliktlösning och fattigdomsbekämpning. Där finns också ett klargörande kapitel om samhällsekonomi.

Innehåll

SO-S Samhällskunskap 7 Lgr 11

Kap 1 Sverige förr och nu

Kap 2 Folk i Sverige

Kap 3 Leva tillsammans

Kap 4 Lag och rätt

Kap 5 Våra pengar

SO-S Samhällskunskap 8 Lgr 11

Kap 1 Demokrati och diktatur

Kap 2 Parti och ideologi

Kap 3 Så styrs Sverige

Kap 4 Arbete och försörjning

Kap 5 Massmedier

Kap 6 Reklam

SO-S Samhällskunskap 9 Lgr 11

Kap 1 Samhällets pengar

Kap 2 Handel i världen

Kap 3 Världssamfundet

Kap 4 Krig eller fred

Kap 5 Hur mår världen?

- SO-S Samhällskunskap Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.

- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både ”The Big 5”, kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även prov som liknar de nationella proven. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!

- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-Serien Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SO-S Samhällskunskap Maxi finns fler beskrivningar av de nya kommunikationsformerna, de nya metoderna för opinionsbildning och det helt förändrade försvaret. Dessutom finns ett kapitel som ställer frågan om vad som är kunskap och hur man är källkritisk.

Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Samhälle webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Samhälle. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.

Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna

Författare Ulla Andersson säger "Det är det absolut roligaste jag gjort - att skriva samhällsboken. Jag är lärare så det här med författeri är nytt för mig. Jag träffar mina elever dagligen och därför förstår jag vikten av att lyfta fram sammanhang och bearbeta språket så att det blir lustfyllt att läsa. Utan den grundläggande behovsanalysen som gjorts av redaktörerna hade jag aldrig kunnat ge elever och lärare det där lilla extra - och det är vi värda!"

Författaren till lärarmaterialet Göran Svanelid är universitetslektor, har utbildat många SO-lärare genom åren och var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11.

"The Big 5"
Göran Svanelid har råder lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen