Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Medicin

Visar 1 - 10 av 160 träffar.

Grundläggande folkhälsovetenskap

Kristina Pellmer, Håkan Wramner, Bengt Wramner

Samhällsmedicin

Kirurgi

Referensverk för allmänläkare och andra personalkategorier som träffar patienter med kirurgiska sjukdomar

Bertil Hamberger, Ulf Haglund (red.)

Klinisk medicin

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård

Att bli lyssnad på och förstådd

Boken analyserar förståelsens teori och ger exempel på förståelsens praktik från patienter, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården.

Karin Dahlberg, Inger Ekman (red.)

Professionell och vetenskaplig utveckling

Traumatologi

Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden.

Sten Lennquist

Hälsa och sjukdom
Klinisk medicin

Förvaltningsrätt

- En introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer.

Annika Staaf, Lars Zanderin

Professionell och vetenskaplig utveckling

Vårdpedagogik

Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

Författarna vill inspirera, problematisera och belysa ämnet vårdpedagogik och ta ett nytt grepp genom att knyta vårdpedagogiken till vårdens kärnkompetenser.

Margret Lepp, Janeth Leksell

Övrigt

Akut psykiatri

Handbok i Akutserien

Akut psykiatri beskriver hur man professionellt handlägger och omhändertar patienter på akutmottagningen.

Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård

Klinisk medicin

Författningshandbok 2017

Camilla Heise Löwgren

Professionell och vetenskaplig utveckling
Samhällsmedicin

Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

Boken beskriver arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats.

Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg

Klinisk medicin

Palliativ vård

- ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård.

Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk

Klinisk medicin

Sida 1 av 16