Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Medicin

Visar 1 - 10 av 145 träffar.

Geriatrisk omvårdnad

God omsorg till den äldre patienten

Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.)

Klinisk medicin

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Samhällsmedicin

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Samhällsmedicin

Internmedicin

Grundbok i Punktserien

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem.

Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke

Klinisk medicin

Samhällsmedicin

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen förmedlar metodkunskaper och förhållningssätt som är nödvändiga för en vetenskaplig utveckling.

Olof Nyrén, Martin Garwicz, Maria Shoshan, Kerstin Nilsson

Professionell och vetenskaplig utveckling

Den friska människan

Anatomi och fysiologi

Den friska människan beskriver sambanden mellan struktur och funktion i en normalt fungerande människokropp.

Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist

Biomedicin

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Samhällsmedicin

Författningshandbok 2018

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Professionell och vetenskaplig utveckling
Samhällsmedicin

Pediatrik

Grundbok i Punktserien

Christian Moëll, Jan Gustafsson

Klinisk medicin

Sida 1 av 15