Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Medicin

Visar 1 - 10 av 147 träffar.

Författningshandbok 2018

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Professionell och vetenskaplig utveckling
Samhällsmedicin

Pediatrik

Grundbok i Punktserien

Christian Moëll, Jan Gustafsson

Klinisk medicin

Personcentrerad hälso- och sjukvård – rapport från verkligheten

En unik bok baserad på erfarenheter från såväl anhörig och patient som yrkesverksamma och forskare.

Hans-Inge Persson, Mikaela Javinger, Inger Ekman

Professionell och vetenskaplig utveckling
Samhällsmedicin

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Samhällsmedicin

Akut radiologi

Handbok i Akutserien

Seppo Koskinen, Roberto Blanco Sequeiros

Klinisk medicin

Grundläggande folkhälsovetenskap

Kristina Pellmer, Håkan Wramner, Bengt Wramner

Samhällsmedicin

Kirurgi

Grundbok i Punktserien

Referensverk för allmänläkare och andra personalkategorier som träffar patienter med kirurgiska sjukdomar

Bertil Hamberger, Ulf Haglund (red.)

Klinisk medicin

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård

Att bli lyssnad på och förstådd

Boken analyserar förståelsens teori och ger exempel på förståelsens praktik från patienter, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården.

Karin Dahlberg, Inger Ekman (red.)

Professionell och vetenskaplig utveckling

Traumatologi

Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden.

Sten Lennquist

Hälsa och sjukdom
Klinisk medicin

Förvaltningsrätt

- En introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer.

Annika Staaf, Lars Zanderin

Professionell och vetenskaplig utveckling

Sida 1 av 15