Läromedel   Åk F-3     Boken om åk 1-3

Åk 1-3

Boken om NO, SO och Teknik

Elevens första grundböcker i naturvetenskap, samhällskunskap och teknik. Det självklara valet på lågstadiet!

icon Anpassade till Lgr22
icon Enkelt och elevnära
icon Tydlig läsprogression
resource-not-found

3 snabba fördelar

Det självklara valet på lågstadiet

1
För alla
  • Enkelt språk, men rätt begrepp

  • Inspirerande illustrationer

  • Tydlig progression från åk 1 till åk 3

2
Mer övningar
  • Praktiska övningar och experiment

  • Träna på att konstruera, vara kreativa och fiffiga

  • Analysera, kommunicera och hantera information

3
Mer lärarstöd
  • Digitala introduktioner och visningssidor från böckerna

  • Kopieringsunderlag och tips till dig som lärare

  • Filmer och annat material att visa i klassrummet

Ingår i serien

Grundbok

Tryckta grundböcker i samtliga ämnen.

Arbetsbok

1 arbetsbok per årskurs i NO och SO, 1 arbetsbok i teknik.

Lärarbok

Många konkreta tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta. Extra fakta, förslag aktiviteter och arbetsuppgifter.

Digital lärarlicens

Allt undervisningsmaterial du behöver, både för att visa i klassrummet och dela med dig av till eleverna.

Webbappar

Digitalt komplement där eleverna kan öva ännu mer.

resource-not-found

Reviderade enligt Lgr22

Boken om-serien fungerar utmärkt enligt Lgr22. Med elevnära texter, tydliga illustrationer och språkutvecklande övningar kan alla elever i åk 1-3 få en bra grund och utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp.

Nya upplagor

Både Boken om teknik och Boken om NO har reviderats enligt Lgr22. En ny upplaga av Boken om SO Lärarbok/Lärarwebb finns i lager. Grundboken fungerar utmärkt, då den innehåller detaljerad information om Forntidens olika tidsperioder. Däremot har vi lagt till en karta över världsdelar och världshav.

resource-not-found

Praktiska övningar och experiment

Boken om NO 1-3 och Boken om teknik 1-3 innehåller praktiska övningar som garanterat utvecklar förmågorna. Eleverna får träna på att konstruera, vara kreativa och fiffiga. Att göra på riktigt. Låt dig inspireras av Hasse Perssons finurliga experiment!

I Boken om SO 1-3 får eleverna lära sig analysera, kommunicera och hantera begrepp och information. De får ta ställning, jämföra, hitta likheter och skillnader, resonera och analysera inom olika områden.

resource-not-found

Förstärk undervisningen

I de digitala lärarlicenserna finns allt du som lärare behöver för att planera och introducera arbetet i böckerna, såsom digitala introduktioner, filmer, kopieringsunderlag och visningssidor från elevernas böcker samt lärarboken och mycket mer. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det de ska jobba med! Till serien hör också webbappar, ett digitalt övningsmaterial där eleverna kan träna ännu mer.

resource-not-found

Om författarna

Boken om NO 1-3 och Boken om teknik 1-3

Hans Persson, läromedelsförfattare och lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare.

Boken om SO 1-3

Elisabeth Ivansson, känd författare med stor erfarenhet av undervisning på låg- och mellanstadiet.

Annica Hedin, vetenskapsjournalist med erkänd förmåga att målgruppsanpassa vetenskapliga texter.

Marie Kiovsky har skrivit Arbetsbok 1. Elisabeth Ivansson har skrivit Arbetsbok 2.

Linda Engvall, SO-lärare med examen i de samhällsorienterande ämnena, är författare till Lärarboken.

Prova Boken om-serien åk 1-3

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Boken om NO 1-3 Grundbok

resource-not-found

Boken om SO 1-3 Grundbok

resource-not-found

Boken om SO 1-3 Arbetsbok 1

resource-not-found

Boken om SO 1-3 Arbetsbok 2

resource-not-found

Boken om SO 1-3 Arbetsbok 3

resource-not-found

Boken om teknik 1-3 Grundbok

resource-not-found

Boken om teknik 1-3 Arbetsbok

resource-not-found

Boken om NO 1-3 Arbetsbok 1

resource-not-found

Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2

resource-not-found

Boken om NO 1-3 Arbetsbok 3

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera