Läromedel   Gymnasium     Libers Ratten och samhället

Gymnasium

Libers Rätten och samhället

Läromedlet förklarar ämnet på ett konkret, tydligt och intresseväckande sätt - och utan att tumma på det juridiska språket.

icon Centrala begrepp markeras och förklaras i marginalen.
icon En mängd uppgifter av varierande karaktär, sorterade efter förmåga och svårighetsgrad.
icon Många och relevanta exempel, autentiska rättsfall och reportage.
resource-not-found

3 snabba fördelar

Konkret, tydlig och intresseväckande

1
Komponenter
  • Fakta- och uppgiftsbok

  • Digitalt övningsmaterial

  • Kommentarer och lösningar

  • Lärarhandledning

2
Upplägg
  • Många exempel, rättsfall och reportage

  • Centrala begrepp har markerats och förklaras i marginalen

  • Många och varierande uppgifter

3
Digitalt övningsmaterial
  • Interaktiva, självrättande uppgifter

  • Ett komplement till seriens övriga produkter

Ingår i serien

Fakta- och uppgiftsbok

Boken består av sammanlagt nio kapitel samt ett inledningskapitel. Varje kapitel avslutas med en fyllig sammanfattning och i anslutning till denna kommer uppgifterna.

Digitalt övningsmaterial

Ger eleverna möjlighet att repetera innehållet och träna på centrala begrepp.

Kommentarer och lösningar

Innehåller korrekt svar till fakta- och uppgiftsbokens uppgifter, och i vissa fall även kompletterande kommentarer och förslag till lösningar.

Lärarhandledning

Kommentarer till samtliga kapitel, konkreta didaktiska tips, presentationsmaterial samt examinationsuppgifter med tillhörande facit till samtliga kapitel i Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter.

resource-not-found

Nya upplagor | Fakta & uppgifter och lärarhandledning

I den nya upplagan av Libers Rätten och samhället har faktainnehållet uppdaterats, exempelvis beskrivningen av påföljder för unga. Dessutom har flera lagändringar skett, vilket vi naturligtvis tagit hänsyn till. Uppgiftsdelen är dock oförändrad, varför det går att använda Kommentarer och lösningar både till upplaga 1 och 2. Även lärarhandledningen finns i en ny upplaga.

Lärarhandledningen, nu i ny upplaga, till Libers Rätten och samhället är ett utmärkt stöd för dig som lärare, oavsett om det är första gången du håller i kursen eller om du undervisat i ämnet i flera år.

resource-not-found

Upplägg

Serien består av en kombinerad fakta- och uppgiftsbok, kommentarer och lösningar samt en nedladdningsbar lärarhandledning. Varje kapitel inleds med en intresseväckande text som leder in eleven i kapitlet. Denna text kan exempelvis handla om ett uppmärksammat rättsfall eller en lagändring. I läromedlet återfinns dessutom flera reportage som tar upp aktuella frågeställningar inom det juridiska området.

resource-not-found

Lärarhandledningen

Den digitala lärarhandledningen som hör till serien innehåller bland annat presentationsmaterial, bedömningsstöd samt förslag på provuppgifter och lösningar till dessa.

resource-not-found

Libers satsning på juridik

Libers satsning på juridik innehåller totalt tre titlar: Libers Affärsjuridik, Libers Privatjuridik och Libers Rätter och samhället. Libers Affärsjuridik är den tredje, och avslutande, del i den nya juridiksatsningen. Samtliga titlar i serien kännetecknas denna av de många exemplen och rättsfallen, det lättillgängliga språket samt de många och varierande uppgifterna.

resource-not-found

Om författarna

Anders Pihlsgård är en erfaren författare, tilldelad priset Årets läromedelsförfattare (2021), som bl.a. har skrivit Libers Affärsjuridik, Libers Privatjuridik och M3000 Marknadsföring. Katarina Stjernfelt är jurist och har arbetat i både privat och offentlig tjänst. Katarina har skrivit Libers Affärsjuridik samt Libers Privatjuridik. Håkan Martinsson, som är civilingenjör och ekonom i grunden, arbetar som lärare i bland annat juridik på Yrgo, yrkeshögskolan i Göteborg, och har skrivit flera läromedel för Liber, senast Logistik 2019.

Prova Libers Rätten och samhället

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Fakta och uppgifter

resource-not-found

Kommentarer och lösningar

resource-not-found

Fakta och uppgifter Onlinebok

resource-not-found

Kommentarer och lösningar Onlinebok

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera