Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Barnhälsovård     Product

Barnhälsovård : – att främja barns hälsa

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern.

En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.

Barnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.

Boken tar bland annat upp

  • barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning
  • vanliga hälsoproblem och deras behandling
  • vaccinationer
  • bedömning av barns hälsa
  • barn med särskilt behov av stöd
  • föräldrastöd
  • barnhälsovårdens organisation och arbetssätt

Sagt om boken

Det är en utmärkt bok som främst är avsedd för sjuksköterskor och läkare inom barnhälsovården. Då innehållet är lättillgängligt kan boken även vara av intresse för föräldrar både till friska barn och de som drabbats av sjukdom. Stora förändringar har skett sedan den förra boken utkom och tidigare upplagor bör därför ersättas." Publiceras i BTJ-häftet nr 6, 2016. Lektör Lars Svensson

Om författarna

Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Produktfakta

Författare

Margaretha Magnusson, Elisabeth Hagelin, Claes Sundelin, Margareta Blennow

Upplaga

6

Utgivningsdatum

18-01-2016

ISBN

978-91-47-11186-2

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

296

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt