Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Författaren tar i Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel upp frågan om vad demokratiska värden egentligen innebär och hur man kan arbeta med dem i förskolan. Boken visar hur barn i sin vardag ger uttryck för ett slags levd demokrati genom handlingar av ansvar, omsorg och respekt.

Men demokrati i förskolan handlar också om de vuxna – om makt, kunskap och jämställdhet – och om pedagoger som tar barns perspektiv och lär av dem. Det är en professionell utmaning för alla förskollärare att ta fasta på det barnen anser vara värdefullt och att sedan reflektera över hur man kan använda det på ett för verksamheten utvecklande sätt, och därmed ge barn reellt inflytande. Författaren synliggör vilka didaktiska konsekvenser som kunskap om barnens värdegemenskap kan tänkas ge och ställer sig frågan vilka kunskapsinnehåll vi kan skapa med utgångspunkt i barnens värdegemenskap.

Boken avslutas med ett kapitel om observation som arbetsredskap och om att dokumentera observationerna för att utveckla arbetssätt där barnens medverkan och deltagande också innebär reellt inflytande. Boken vänder sig till förskollärarprogrammets kurser samt till verksamma förskollärare.

Sagt om boken

”[…] Boken har ett mycket tydligt barnperspektiv och illustreras med många exempel från förskolans vardag. Ett intressant fokus är vad könstillhörighet och traditionella könsmönster betyder i demokratiprocessen och författaren utvecklar också viktiga tankar om hur pedagogen ska agera för att förstå barnens kompetenser vad gäller värdegrund. En intressant, användbar och tankeväckande bok för verksamma och blivande förskolepedagoger.” BTJ-häfte 14111029 Lektör Ulf Mårtensson

Om författarna

Rauni Karlsson har många års erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar som lektor vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Produktfakta

Författare

Rauni Karlsson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

25-02-2014

ISBN

978-91-47-10623-3

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

176

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt