Perspektiv på sexualitet i socialt arbete

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Belyser hur sexualitet tolkas, bemöts och hanteras som ett socialt problem i en svensk välfärdskontext.

Boken erbjuder analytiska perspektiv på sexualitet i professionsområdet socialt arbete. Samtidigt konkretiseras frågor om sexualitet och social utsatthet genom empiriska exempel inom tre kunskapsområden: (1) Sexualitet i välfärdspolitiken, (2) Att möta frågor om sexualitet i praktiskt socialt arbete och (3) Erfarenheter av sexuell utsatthet i relation till socialt arbete.

Sexualitet är ett mångfacetterat och komplext fält för socialarbetare att förhålla sig till. Frågor om sexualitet utgör en central del av människors liv och identitet, samtidigt som de aktualiserar och synliggör normer och stigman. Detta kan vara utmanande för socialarbetare att bemöta professionellt. Ambitionen med Perspektiv på sexualitet är att erbjuda forskningsbaserad kunskap om sexualitet i det sociala arbetets praktik.

Bokens kapitel spänner över en rad områden som på olika sätt belyser perspektiv på sexualitet, vilka är relevanta för det sociala arbetets praktik. Du kan exempelvis läsa om ungas sexuella villkor på nätet, hur professionen kan främja sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och hur man kan bemöta och fråga om sexualitet och sexuell utsatthet inom exempelvis socialtjänst. Vidare diskuteras ämnen som chemsex, sexuell hälsa hos äldre, sexuell riskutsatthet hos migranter, sexuellt självskadebeteende, sexhandel, hur lagstiftningen kring sexualbrott och synen på sexualitet förändrats över tid.

Antologin vänder sig till blivande och verksamma socionomer och till verksamma inom andra omsorgsprofessioner.

Sagt om boken

Boken är ytterst aktuell och belyser på ett mycket överskådligt sätt moderna företeelser kopplade till sexualitet, såsom digitaliseringens betydelse. Texten ger läsaren utmärkt förståelse för ämnet utifrån forskningsbaserad kunskap. De studenter och yrkesverksamma inom socialt arbete och närliggande discipliner som får bekanta sig med antologin kommer att ha omistligt stöd av texten i sin professionsutövning. Helhetsbetyg 5 av 5. Maria Fridstjerna, lektör. BTJ nr 1, 2024.

Om författarna

Bokens redaktörer är Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, och föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet, Annelie de Cabo, universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet samt Pernilla Ouis, professor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad och biträdande professor vid Malmö universitet.

Övriga medverkande författare, som alla har mångårig erfarenhet av forskning om sexualitet, genus och socialt arbete, är: Julia Bahner, Hanna Cinthio, Nicklas Dennermalm, Ylva Grönvall, Robin Gålnander, Anna Hall, Sofia Hammarström, Sara Johnsdotter, Suzann Larsdotter, Malin Lindroth, Jack Lukkerz, Linn Sandberg, May-Len Skilbrei, Kim R. Sylwander och Linnea Wegerstad.

Produktfakta

Författare

Charlotta Holmström, Annelie de Cabo, Pernilla Ouis

Upplaga

1

Utgivningsdatum

23-08-2023

ISBN

978-91-47-14353-5

Ämne

Socialt arbete

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

272

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt