Webshop   Årskurs 4-6   NO   Spektrum NO 4-6     Product

Spektrum NO 6 : Fysik Kemi Biologi

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: Spektrum NO 4-6

Lättlästa texter och tydlig struktur

Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 4-6 är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum åk 7-9.

Läromedlet är helt i linje med Lgr22.

Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

Upplägg och pedagogiska tankar

Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i Spektrum NO 6. Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för betygskriterierna, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi möter dessa behov genom att skapa moment som lyfter förmågorna, och med ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet.

Grundboken Spektrum NO 6

Sex kapitel (två kapitel per ämne):

 • Solsystemet (Fysik)
 • Pubertet och hälsa (Biologi)
 • Kemi i vår vardagshygien (Kemi)
 • Bränsle och kemiska reaktioner (Kemi)
 • Energi (Fysik)
 • Livets utveckling (Biologi)

Grundboken har samma pedagogiska struktur som ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har:

 • TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer
 • Ingresser med intresseväckande bilder och frågor
 • Målbeskrivningar
 • Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande
 • Sammanfattningar
 • Final som tränar betygskriteriernas tre delar

Kapitelstart med centralt innehåll

I inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt

Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande

I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför prov och bedömning

Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Produktfakta

Författare

Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Upplaga

1

Utgivningsdatum

11-01-2019

ISBN

978-91-47-12555-5

Ämne

NO

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

144

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt