Läromedel   Åk 4-6     Spektrum NO åk 4-6

Åk 4-6

Spektrum NO

Engagerande naturvetenskap som utgår från elevernas vardag. De får möta naturvetenskap på olika sätt som berör dem, samhället och världen.

icon Lika stor betoning på alla NO-ämnena
icon Naturvetenskap förklaras på ett elevnära sätt utan att ge avkall på fakta
icon Årskursböcker som stödjer arbetet med kursplanernas centrala innehåll
resource-not-found

3 snabba fördelar

En tonartshöjning i NO på mellanstadiet

1
Enkelt och engagerande
 • Lättlästa texter och förklarande bilder

 • En mängd olika infallsvinklar

 • Uppmuntrar till värdering och ställningstagande

2
Mer utveckling
 • TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer

 • Målbeskrivningar och sammanfattningar

 • Final som tränar kunskapskravens tre delar

3
Mer lärarstöd
 • Bedömningsstöd och pedagogiska tips

 • Ord- och begreppslistor

 • Aktiviteter, laborationer och mycket mer

Ingår i serien

Grundbok

Tryckta grundböcker, en för varje årskurs.

Digital elevlicens

Allt eleven behöver. Alla texter och övningar från de tryckta böckerna, extramaterial, stödfunktioner och mycket mer.

Digital lärarlicens

Allt lärarmaterial du behöver, oavsett om dina elever arbetar med tryckta böcker eller digitalt.

Aktivitetsbok + Digital

Ett paket som innehåller aktivitetsboken och den digitala elevlicensen.

resource-not-found

Allt du behöver till labblektionerna!

Alega labbmateriel

I samarbete med Liber har Alega skolmateriel tagit fram anpassade labbmateriel till aktivitetsböckerna i NO för åk 4-6. Spektrumlådorna innehåller allt du behöver för att skapa kreativa och engagerande labblektioner med eleverna.

Spektrum labblådor
resource-not-found

Lägg en god grund i alla de tre NO-ämnena

Spektrum är ett heltäckande läromedel i NO för årskurs 4–6. Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram innehållet i kursplanerna. Syftet är att lägga en god grund i alla de tre naturvetenskapliga ämnena. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

resource-not-found

Upplägg och pedagogiska tankar

I Spektrum NO 4-6 får alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme. Läromedlet bygger på kursplanernas centrala innehåll och är anpassad för åldersgruppen. Texterna och uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla kunskaper och förmågor som kursplanen anger. Varje kapitel har: 

 • TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer

 • Ingresser med intresseväckande bilder och frågor

 • Målbeskrivningar

 • Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande

 • Sammanfattningar

 • Final som tränar kunskapskravens tre delar

resource-not-found

Engagerande uppgifter och aktiviteter

Till varje grundbok hör en aktivitetsbok med diskussionsuppgifter, repetitionsfrågor och laborationer som utvecklar elevernas intresse och nyfikenhet. Aktiviteterna hjälper eleven att befästa kunskaper, träna ord och begrepp, utmana sitt naturvetenskapliga tänkande och utveckla en djupare förståelse.

resource-not-found

Olika sätt att arbeta med serien

 1. Heldigitalt. Eleven har både texter och uppgifter i den digitala miljön. Du som lärare kan enkelt följa upp dina elever med din lärarlicens

 2. Tryckt bok. Tryckta grundböcker och aktivitetsböcker för varje årskurs.

resource-not-found

Om författarna

Berit Ericson, utbildad matematik- och NO-lärare med många års erfarenhet av att undervisa i NO på mellanstadiet.

Andreas Hernvald, lärarutbildad med lång erfarenhet i årskurserna 4 till 9, framför allt inom matematik och NO.

Anders Karlsson, fysiker, lärarutbildad och tidigare redaktör på Bonnier Lexikon samt Forskning & Framsteg.

Moa Wikner, utbildad lärare inom de naturvetenskapliga ämnena samt teknik. Har erfarenhet av undervisning från mellan- och högstadiet.

Sara Ramsfeldt, lärarutbildad med många års erfarenhet av undervisning i naturvetenskap och matematik på mellan- och högstadiet.

Anna Rådström, utbildad biolog med lång undervisningserfarenhet från Eggeby gårds naturskola.

Prova Spektrum NO åk 4-6

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Spektrum NO 4 Digital lärarlicens

resource-not-found

Spektrum NO 4 Grundbok

resource-not-found

Spektrum NO 4 Aktivitetsbok

resource-not-found

Spektrum NO 5 Digital lärarlicens

resource-not-found

Spektrum NO 5 Grundbok

resource-not-found

Spektrum NO 5 Aktivitetsbok

resource-not-found

Spektrum NO 6 Digital lärarlicens

resource-not-found

Spektrum NO 6 Grundbok

resource-not-found

Spektrum NO 6 Aktivitetsbok

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera