Studenthandledning i vårdande verksamhet : Teoretiska utgångspunkter och didaktiska metoder

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Studenthandledning i vårdande verksamhet belyser studenthandledning ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Utgångspunkten är en studenthandledning med en tydlig vårdvetenskaplig förankring som sammanflätar den vårdande kunskapen med studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Boken beskriver hur didaktiska strategier för handledning kan implementeras och presenterar konkreta didaktiska metoder och tillvägagångssätt. Detta levandegörs genom fallbeskrivningar av olika handledningssituationer. Varje kapitel avslutas med frågor som syftar till reflektion över hur texten kan relateras till läsarens egen handledning av studenter.

Boken vänder sig till alla som handleder studenter i vårdande verksamhet. Den lämpar sig som kurslitteratur för utbildning av studenthandledare inom hälso- och sjukvård.

Om författarna

Bokens huvudredaktörer är Ann-Helén Sandvik, universitetslektor i vårdvetenskap, och Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap. Båda är verksamma vid Högskolan i Borås.

Produktfakta

Författare

Ann-Helén Sandvik

Upplaga

1

Utgivningsdatum

05-08-2022

ISBN

978-91-47-14032-9

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

352

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt