Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Matematik XYZ Series mark

Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Nu kommer en helt nyskriven XYZ där alla uppgifter är kopplade till förmågorna i läroplanen och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Läromedlet är också anpassat för att passa elever med svenska som andra språk. Till varje årskurs finns komponenterna grund, bas, utmaning, lärarguide med bedömning och ett omfattande nedladdningsbart extramaterial.

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Smakprov

Webbapp

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förMatematik X

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik X

978-91-47-11593-8

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 5
Omfång: 324 sidor

Smakprov

Nyhet
 
238 kr  (252 kr)   

Matematik X Digitalt utvärderingsexemplar

IC71159301

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik X Bas

978-91-47-11595-2

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 5
Omfång: 144 sidor

Smakprov

Nyhet
 
155 kr  (164 kr)   

Matematik X Bas Digitalt utvärderingsexemplar

IC71159501

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik X Utmaning

978-91-47-11596-9

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 5
Omfång: 72 sidor

Smakprov

Nyhet
 
129 kr  (137 kr)   

Matematik X Utmaning Digitalt utvärderingsexemplar

IC71159601

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Online
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik X Lärarguide

978-91-47-11598-3

Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 5
Omfång: 324 sidor

Smakprov

Nyhet
 
999 kr  (1059 kr)   

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik X webbapp

E471159301

Hemsida

       
Sida 1 av 1    

Läs mer

Räkna med film
Unikt för XYZ-serien är att du får ett specialproducerat filmstöd till varje avsnitt. Det fina är att film är ett språk som är roligt och naturligt för eleverna. Film gör det lättare att förklara och enklare att repetera - både i skolan och hemma.

Räkna med nivåer
Varje årskurs 7-9 innehåller de tre parallella böckerna grundbok, Bas och Utmaning. Dessutom Lärarguide och webbappar.

Räkna med stöd
Till varje årskurs hör en fyllig lärarguide som för varje uppslag i elevboken levererar konkreta metodiktips, kända fallgropar och framgångsfaktorer för innehållet, exempel på lösningar till Resonemangs- och Kommunikationsuppgifter, hänvisningar till extra färdighetsträning, aktiviteter och mycket annat som gör ditt och klassens arbete effektivare och roligare.

Den pedagogiska idén
Matematik XYZ-serien bygger på en metod som innebär att elevgruppen hålls samlad och varje elev kan utmana sig själv oberoende av vilken nivå man arbetar på. Grundboken innehåller tre nivåer. I Bas finns en lättare nivå och i Utmaning en svårare. Avsnitten i grundboken och Bas är helt parallella, så det är enkelt att arbeta med de båda böckerna samtidigt i klassrummet.

Upplägg
Matematik XYZ är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom:

- kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet

- uppgifter på tre nivåer

- exempel på lösningar och redovisningar med god kvalitet

- variation i uppgifterna

- markering av vilken förmåga som tränas

- ledtrådar som hjälp att komma vidare

- register med centrala matematiska begrepp

Matematik grundbok
I grundboken har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är uppgifterna i respektive avsnitt uppdelade i tre nivåer. Alla uppgifter är också markerade med de förmågor som testas. I varje kapitel finns det också "Förmågorna i fokus" där läraren och eleven får chansen att ytterligare fördjupa sig i de olika förmågorna. I slutet av boken finns det också ledtrådar, facit och läxor.

Matematik Bas
Bas är utformad för elever med behov av extra stöttning för att utveckla sina matematikkunskaper genom:

- begreppsrutor med förklaringar

- exempel på lösningar och redovisningar

- utrymme att svara vid varje uppgift

- variation i uppgifterna för att träna alla matematiska förmågor

- markeringar av vilka förmågor varje uppgift tränar

- ledtrådar som hjälp att komma vidare

- facit för bekräftad förståelse

- register med centrala matematiska begrepp

Bas XYZ är även anpassad till elever med behov av språklig stöttning genom:

- bilder som förstärker sammanhang

- bilder med text som förtydligar ord

- ledtrådar i form av illustrationer som hjälp att tolka uppgiftstexter

- att undvika nominaliseringar och komplexa formuleringar

Matematik Utmaning
I varje klassrum finns elever med extra god förmåga att utvecklas i matematik. Matematik Utmaning är en komponent som erbjuder breddning och fördjupning av innehållet. Den finns till varje årskurs, var och en är kapitelparallell med motsvarande grundbok.

Matematik XYZ Lärarguide med bedömningsstöd och extramaterial
Lärarguiden innehåller miniatyruppslag av elevboken och runt den finns det stöd till läraren. Stödet kan bestå av exempelvis: konkreta metodiktips, framgångsfaktorer och fallgropar för det aktuella innehållet, miniatyrer av bedömningsmatriser till bedömningsuppgifterna i elevboken, exempel på lösningar till R- och K-uppgifter, hänvisningar till extra färdighetsträning och aktiviteter.

I Lärarguiden har vi också de olika kapiteldiagnoserna. Diagnoserna omfattar alla förmågor. I tidigare böcker har diagnoserna enbart gett en bild av elevens kunskaper i framförallt begreppsförmåga och metodförmåga.

Med lärarguiden får du också tillgång till nedladdning av kapitelprov och bedömningsstöd.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen