Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Islam

en religionsvetenskaplig introduktion

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei (red.)

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Islam

978-91-47-11204-3

Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei (red.)

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  393 kr  (371 kr)   

Läs mer

Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp. Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider. Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.

Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet. Författarna är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Om författarna

Redaktörer är Susanne Olsson, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet, och Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Lämplig för

Recension

"Flera ledande namn bland svenska islamologer hittas i denna antologi, som redigeras av Susanne Olsson vid Stockholms universitet och Simon Sorgenfrei vid Södertörns högskola. På ett rimligt sätt väljer de att dela in boken i tre huvuddelar, där den första handlar om hur religionen islam formas och vilka grundföreställningar som återfinns i muslimers världsbild; den täcker en historisk period fram till mongolernas slutliga krossande av det Bagdad-baserade kalifatet. Den andra delen behandlar främst områden bortom islams ursprung och sträcker sig fram till modern tid. Den sista, slutligen, bjuder in läsaren i vår tid och presenterar moderna islamiska rörelser. Även om vissa påståenden från enskilda författare i boken absolut kan ifrågasättas är det här arbetet på det hela taget en väl upplagd och pedagogiskt framställd exposé över samlingsbegreppet "islam", som säkert kommer att provocera fram nyttiga diskussioner vid seminarierna. Det är en lättläst och användbar lärobok/grundbok för universitetsstudenter eller intresserad allmänhet." BTJ-häftet nr 21, 2015 Lektör Torkel Lindquist

"Begrepp och riktningar sätts i ett förklarande sammanhang, boken väjer inte för potentiellt laddade frågor. En och annan västerländsk romantiserande myt om till exempel al-Andalus och sufismen punkteras också. Läsaren får en inblick i samtida skeenden i olika delar av den muslimska världen och om islam i Europa och U.S.A. Det som dock saknas är ett kapitel om islam i Sverige i denna svenska antologi. Boken är utmärkt läsning för studenter, journalister, präster och en intresserad allmänhet och borde också läsas av politiker och samhällsdebattörer från alla läger." Malin Norrby, Katolskt magasin 2015-12-15

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen