Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Hur kan man genomföra de motsägelsefulla uppdrag som slås fast i förskolans läroplan - att både förmedla ett kulturarv och att främja mångfald? Är det ens möjligt att genomföra båda uppdragen?

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (red.)

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

978-91-47-10025-5

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (red.)

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 168 sidor

Smakprov

  289 kr  (273 kr)   

Läs mer

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har förändrats över tid. Genom att fokusera på förskollärarnas arbete och de ideologiska och didaktiska dilemman som kan uppstå rörande barns flerspråkighet och integration vill författarna skapa reflektion och kritisk diskussion om förskolans uppdrag i ett mångkulturellt samhälle.

Boken vänder sig framför allt till studerande vid förskollärarprogrammet och till anställda i förskolan, men är även av intresse för tjänstemän och politiker med ansvar för förskolan.

Om författarna

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag är skriven av fem forskare. Huvudredaktörer är Polly Björk-Willén, lektor i pedagogiskt arbete, Sabine Gruber, fil.dr i etnicitet och Tünde Puskás, lektor i pedagogiskt arbete och fil.dr i etnicitet, samtliga vid Linköpings universitet.

Recension

”[…] Författarna rör sig inom ett område som det inte forskats så mycket om, men i dagsläget där vart femte barn på förskolan är född, eller har föräldrar som är födda, utomlands finns det ett stort behov av kunskaper härom och detta är en viktig bok för studenter, pedagoger och andra med ansvar för den svenska förskolan.” BTJ häfte 14102054 Lektör Ulf Mårtensson

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen