Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Värdegrund och mångkultur i handling

– i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Monica Haraldsson Sträng

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Värdegrund och mångkultur i handling

978-91-47-12197-7

Monica Haraldsson Sträng

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 208 sidor

Smakprov

  284 kr  (268 kr)   

Läs mer

Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.

Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:

- Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?

- Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?

- Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?

Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna

Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.

Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.

Lämplig för

Recension

"Det är just betoningen av de egna erfarenheterna som präglar boken och som gör den till en engagerande läsning. Dess ämne väcker tankar med sin inbjudande och reflekterande ton kring begreppet värdegrund. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning, en översikt av innehållet samt

författarpresentationer. En gedigen referenslista ger stora möjligheter att söka sig vidare i ämnet. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare i förskola och skola men även till övriga ansvariga och intresserade av utbildning." Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016, lektör Ulf Malmqvist

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen