Varukorg

Varukorgen är tom

Digitaliseringshjälp

Nyckeln ligger i användandet. Vi hjälper er från start till mål.

Att digitaliseringen ger lärare och elever nya möjligheter att lyckas, det är de flesta överens om. Skolor har skaffat hårdvara och infrastruktur, men långt ifrån alla får utdelning på sin investering. Kanske för att man varken har pedagogiskt innehåll eller processer för att komma igång. Det vill vi ändra på.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Jag arbetar som:
Så trevligt!
Vi kommer att kontakta dig inom kort per mail eller telefon.

Enkelt att komma igång!

När vi jobbar tillsammans med en skola eller en kommun i en digital satsning, följer vi en modell för att se till att alla är med och kommer tryggt igång.

Vår arbetsmodell:

  1. Start – Överenskommelse om omfattning och mål
  2. Test – Sammanställning av alla som ska testa
  3. Aktivering – Liber sätter upp konton för testlicenser och kopplar produkter
  4. Utbildning – workshops och webbinarier med berörda
  5. Skarp leverans – så att din skola har allt på plats och kunskap för att starta terminen
  6. Fri support och en fortsatt dialog – för att optimera effekten av era läromedel

Enkelt att komma åt

För att göra det enkelt att använda sina läromedel har varje skola möjlighet att logga in som ni föredrar: via vår egen portal, via Skolfederation och via Skolon.

Vad innebär de nya kursplanerna?

De nya skrivningarna om digital kompetens syftar till att ge alla elever mer undervisning i digital kompetens och att ge dem verktyg för att navigera i den digitala värld vi lever i. Ändringarna påverkar de flesta ämnena.

Programmering och digital kompetens - Linda Mannila

Programmering och digital kompetens - Helena Kvarnsell

Checklista

✔ Digital strategi

Vad vill ni med er digitalisering? Mål för användningen? Mål för elevresultat? Hur får ni alla med på resan?

✔ Likvärdighet

Hur kan digitaliseringen skapa lika förutsättningar för alla? Låt det inte drivas av intresse. Digitaliseringen är till för alla elever i hela Sverige.

✔ Pedagogisk process

Den administrativa och kommunikativa processen har många skolor kommit långt med – system för betyg, scheman, kommunikation med vårdnadshavare och så vidare. Lägg lika mycket fokus på hur er digitala process ska stötta undervisningen och dess planering, individualisering, bedömning och allt annat.

✔ Säkra användandet

En av digitaliseringens alla utmaningar ligger i att ändra beteende. Mät vilken effekt som användandet ger skolan, och vilket värde det tillför.

✔ Tryckt kontra digitalt

Tryckt och digitalt, skilda processer när det gäller både inköp och användning. Kanske ni behöver båda delarna? I så fall i vilka sammanhang?

;