Varukorg

Varukorgen är tom

Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Livesändningen ägde rum 18 mars 2021.

Vill du försäkra dig om att få inbjudan till kommande event, prenumerera på Libers nyhetsbrev!


Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Det är ett demokratiskt problem att det finns en grupp som klarar sig så mycket sämre i skolan och det leder också till en rad sociala problem. Det är alltså centralt att få till en förändring, men för att vi ska lyckas måste vi förstå varför pojkar agerar som de gör. Fredrik Zimmerman, författare till boken Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan, har i sin forskning undersökt vilka normer som påverkar pojkars syn på studier och kan konstatera att pojkars vilja att bli omtyckta till stor del styr deras handlingar. Han har studerat både skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar.

Under livesändningen diskuteras:

  • Varför presterar pojkar på gruppnivå sämre än flickor?
  • Vad har skolor gjort som ökar prestationerna hos pojkarna?
  • Vilka frågor bör lärarlaget fokusera på för att stödja pojkarna?

Mer information

Vill du och din skola fortsätta ert arbete med likvärdighet har Liber tillsammans med Fredrik Zimmerman tagit fram ett fortbildningspaket. Paketet är anpassat för fyra APT-tillfällen. Fortbildningspaketet baserar sig på boken Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan och innehåller 4 föreläsningsfilmer, diskussionsfrågor och läsanvisningar.


Fredrik Zimmerman är Fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Pojkar i skolan handlar om vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

Kontaktperson för eventet: Gunilla Martinsson, gunilla.martinsson@liber.se

;