Håll samtalet levande med inspirerande workshops!

Den som slutar försöka bli bättre, slutar vara bra heter det. Forskning och vetenskap utvecklas i rasande takt och alla behöver ta ledningen över sin egen kompetensutveckling. Här bjuder vi dig på några korta föreläsningar inom flera viktiga områden.

Workshops vt23 test Generic front

Varje workshop består av:

  • En filmad miniföreläsning på 10-15 minuter

  • 3 frågor som sätter igång diskussionen i kollegiet och stärker er ytterligare i er profession.

    Välj själva när ni tittar och hur lång tid ni avsätter för diskussionen. Alla filmer och diskussionsfrågor hittar ni nedan. Vi hoppas att ni ska gilla dem och bli inspirerade att fortsätta samtalen!

Medarbetarskapet - en viktig pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad är ett aktivt medarbetarskap och vilka vinster ser vi i verksamheten om vi jobbar med det? Vilket ansvar har arbetsgivaren och vilket eget ansvar har vi för vår hälsa? Hur bidrar vi till vår egen och andras arbetsglädje? Anna Tufvesson lyfter många viktiga frågor i den här föreläsningen.

Diskussionsfrågor till Tufvessons föreläsning

En skolkultur som främjar kunskap, trygghet & trivsel

Här diskuterar Erik Hall och Ingrid Hylander vikten av en positiv skolkultur som främjar alla elevers kunskapsutveckling. I workshopen får du ta del av insatsen Likvärdig start som är ett konkret exempel som främjar en positiv skolkultur. 


Ta del av workshopen Den förtroendefulla pedagogenLedarskap för tillit, motivation och engagemang

Den här workshopen med Charlotta Lundgren handlar om hur du på ett tydligt sätt kommunicerar med dina medarbetare så att det främjar motivation, engagemang och tillit. Som ledare är du särskilt viktig för att skapa en god och effektiv samtalskultur som präglas av öppenhet.


Diskussionsfrågor till Lundgrens föreläsningGör skolan mer begriplig och få fler elever att lyckas

Fredrik Zimmerman lyfter fram ny forskning och hur den kan tillämpas i klassrummet i syfte att göra skolan mer begriplig, och med det mer likvärdig. Det här gynnar alla elever, särskilt de svagaste och av vilka pojkar utgör majoriteten.

Diskussionsfrågor till Zimmermans föreläsningArbeta med sexualitet, samtycke och relationer

Funderar du på hur du och dina kollegor ska kunna ta er an uppdraget att jobba med ämnet sexualitet, samtycke och relationer? Gunilla Zuleta ger en introduktion till begreppet normkreativitet.


Diskussionsfrågor till Zuletas föreläsning

Utdrag om normkreativitet ur boken Vill du? Får jag? Ska vi?Börja göra! Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Med utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om engagemang, motivation, välmående och måluppfyllelse visar den här workshopen med Niklas Delmar hur ni skapar de bästa förutsättningarna på jobbet tack vare ert välmående och inte på bekostnad av.

Diskussionsfrågor till Delmars föreläsning

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera