Varukorg

Varukorgen är tom

Skolporten - svenska för högstadiet och gymnasiet

Skolporten webbkonferens om svenska för högstadiet och gymnasiet.

Arrangör: Skolporten

När: 6 april - 27 april

Liber deltar som digital utställare på Skolportens webbkonferens för lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet. Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till muntlig framställning och språkhistoria. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. På Skolportens webbkonferens kommer du att få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna!

Konferensen berör:

 • Hur kan du undervisa om språkhistoria på ett meningsfullt och intresseväckande sätt?
 • Akademiskt skrivande – vad behöver eleverna kunna inför vidare studier?
 • Vilken kompetens krävs för att kunna hantera digital, multimodal läsning?
 • Skrivundervisning och skrivbedömning – så blir sambandet tydligt.
 • Framgångsrika strategier för poesiundervisning.
 • Bedömning av muntligt framförande – perspektiv från nationella prov och aktuell forskning.
 • Verktyg för att strukturera argumenterande texter.
 • Skräcklitteratur som lyfter de stora frågorna.

På konferensen medverkar:

 • Maria Axinge, leg. lärare och skrivhandledare
 • Jonatan Pettersson, universitetslektor
 • Maria Engberg, universitetslektor
 • Gustaf B Skar, professor
 • Anna Sigvardsson, fil.dr
 • Gunilla M Almström Persson, fil.dr
 • Anni Gustafsson, leg. lärare och provkonstruktör
 • Sofia Löwenhielm, leg. lärare, författare och provkonstruktör
 • Mats Strandberg, författare

På Libers utställarsida kan du ställa frågor kring våra läromedel i svenska och få bra erbjudanden.

Läs mer och anmäl dig.

;