Läromedel   Gymnasium     Epos

Gymnaisum

Epos

Stärker elevernas källkritik och historiemedvetande.

icon Historiska jämförelser
icon Genusperspektiv
icon Historiska källor med övningar
resource-not-found

Ingår i serien

Tryckt bok

Lärarmaterial

Nedladdningsbar.

Knyter an historien till idag

1
Berättande historia
  • Det berättande tilltalet gör det lätt för eleverna att förstå sammanhangen

2
Rikt illustrerade
  • Tidslinjer, teckningar och kartor

  • Bilder från dåtid mot bilder från idag ställs mot varandra för att visa att mycket i historien går igen

3
Matnyttigt lärarmaterial
  • Ger dig som lärare en mängd olika verktyg i form av matriser, kartor och analysmaterial.

resource-not-found

Tyngdpunkt på 1800- och 1900-talet

Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Texten är inte belastad med för många namn, händelser eller årtal. Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.

resource-not-found

Från franska revolutionen till idag

I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.

Kvinnors insatser lyfts fram

Här finns även historiemetodiska avsnitt om källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Eleverna får öva sig i att förstå innehållet i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.

resource-not-found

Fantasy, mode och vänskap

Epos 2 och 3 är avsedd för kurserna Historia 2a, Historia 2b-kultur samt Historia 3. Boken inleds med ett kapitel som tar upp teori- och metodfrågor. Därefter följer ett antal teman, till exempel behandlas mynt och pengar, resande och kommunikation, fantasy, kläder och mode, vänskap och kärlek, migration och lokalhistoria. I varje temakapitel diskuteras metodiska och källkritiska aspekter på ett konkret sätt.

resource-not-found

Kärnfull lärarhandledning

Lärarmaterialet till serien är upplagt på ett sätt som gör att du som lärare kan följa historien kronologiskt, från de första europeiska högkulturerna till modern tid. Varje epok har samma struktur med underavsnitt som innehåller både fördjupningsuppgifter och källmaterial. I materialet finns en mängd olika verktyg: matriser, kartor och analysmaterial.

Prova Epos

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera