Läromedel   Åk F-3     Jag läser

Åk F-3

Jag läser

En serie skönlitterära läseböcker för barn i början av sin läsutveckling. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med!

icon Skriven av den populära barnboksförfattaren, Martin Widmark!
icon Roliga berättelser, pedagogisk arbetsgång och tips till läraren
icon Fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker
resource-not-found

Läslära av Martin Widmark

Populär läromedelsserie lockar till läsning

resource-not-found

Fantasirika böcker

En av Sveriges mest populära barnboksförfattare, Martin Widmark, har skrivit vår populära läslära Jag läser. Det är en läslära med ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med.

I skönlitteraturens anda

Jag läser kan ses som en läsebok i skönlitteraturens anda. Martin Widmark har lyckats bygga upp fyra spännande historier, som också spänner över olika genrer. Här finns den roliga berättelsen, deckaren och äventyrsboken. Tanken är att böckerna ska hjälpa eleverna att erövra läsandet med glädje. Det unika med läsläran är kombinationen av roliga berättelser, pedagogisk arbetsgång och en mängd tips och stöd till läraren. Martin Widmark talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med händelser och figurer. Det underlättar läsförståelsen och utvecklar läsförmågan.