Kurslitteratur     Kriminologiska perspektiv

Högskola

Kriminologiska perspektiv på

Kurslitteratur för studenter på utbildningar och för fortbildning av professionella, inom det kriminologiska fältet.

icon Kriminologiska perspektiv på Genus & brott
icon Kriminologiska perspektiv på Dödligt skolvåld
icon Kriminologiska perspektiv på Bedrägerier och ekonomisk brottslighet
resource-not-found

För nybörjare och professionella

Kriminologiska perspektiv på...

resource-not-found

Genus och brott

Boken tar upp betydelsen av ett genusperspektiv och ger ett unikt helhetsgrepp på genus och brott, där tre perspektiv står i fokus: orsaker till brott, offer för brott och samhällets kontroll av brott. Aktuell forskning inom området presenteras, varvat med tydliga exempel för ökad åskådlighet. Boken vänder sig till studenter på utbildningar inom exempelvis kriminologi, socialt arbete och sociologi men kan med fördel användas som fortbildning av professionella inom rättsväsende, socialt arbete och liknande områden.

Dödligt skolvåld

Boken belyser svenska händelser av dödligt eller potentiellt dödligt skolvåld och ger en samlad bild av dödligt skolvåld i Sverige. Den är lämplig för utbildning inom exempelvis kriminologi, juridik, psykologi, sociologi och socialt eller polisiärt arbete, men kan med fördel användas som fortbildning för professionella inom rättsväsende och brottsförebyggande arbete.

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet

Boken behandlar, och ger en samlad bild av, vår tids dominerande brottstyper – allt från kort-, romans- och investeringsbedrägerier till insideraffärer och storbolagskarteller. Den riktar sig till alla som vill ha en grundläggande orientering i forskningen om bedrägerier och ekonomisk brottslighet men är särskilt lämplig för utbildningar inom exempelvis kriminologi, juridik, psykologi, sociologi och socialt eller polisiärt arbete. Boken kan dock också användas för vidareutbildning inom företag, myndigheter och föreningsliv som kommer i kontakt med dessa typer av brott.