Läromedel   Gymnasium     Libers Affärsjuridik

Gymnasium

Libers Affärsjuridik

Libers Affärsjuridik förklarar ämnet på ett konkret, tydligt och intresseväckande sätt - och utan att tumma på det juridiska språket.

icon Lärarmaterial i två versioner, en fullmatad och en light-variant.
icon Beskriver ämnet på ett intresseväckande och målgruppsanpassat sätt.
icon En stor mängd uppgifter av varierande typ och svårighetsgrad.
resource-not-found

3 snabba fördelar

Konkret, tydlig och intresseväckande

1
Komponenter
  • Fakta- och uppgiftsbok (tryckt och digital)

  • Separat lösningshäfte med kommentarer till uppgifterna (tryckt och digital)

  • Nedladdningsbar lärarhandledning

2
Innehåll
  • Många exempel och rättsfall

  • Lättillgängligt språk

  • Många och varierande uppgifter

3
Lärarmaterial
  • Olika varianter som täcker olika behov

  • En fullmatad lärarhandledning som innehåller allt som du behöver

  • En light-variant av lärarhandledningen som innehåller det nödvändigaste

Ingår i serien

Fakta- och uppgiftsbok

Boken består av sammanlagt 12 kapitel samt ett inledningskapitel. Varje kapitel avslutas med en fyllig sammanfattning och i anslutning till denna kommer uppgifterna.

Kommentarer och lösningar

Innehåller korrekta svar till fakta- och uppgiftsbokens uppgifter, och i vissa fall även kompletterande kommentarer och förslag till lösningar.

Lärarmaterial

Innehåller bland annat bedömningsstöd, förslag på examinationsuppgifter med tillhörande lösningar samt ett förslag på grovplanering. Finns även en light-variant, som innehåller det mest nödvändiga.

resource-not-found

Upplaga 2

I denna andra upplaga har innehållet fått en generell uppdatering, exempelvis området arbetsrätt samt avsnittet om förbudsparagraferna i marknadsföringslagen. All statistik är uppdaterad och mindre fel har justerats. Nya marginalord har lagts till och dessutom återfinns numera en fullständig källförteckning i slutet av boken. Den andra upplagan finns både som tryckt bok och onlinebok.

resource-not-found

Fakta- och uppgiftsboken

Libers Affärsjuridik Fakta och uppgifter är en en kombinerad fakta- och uppgiftsbok främst är avsedd för kursen affärsjuridik på gymnasiet. Varje kapitel avslutas med en fyllig sammanfattning och en mängd uppgifter av olika karaktär, markerade både efter förmåga och efter uppgiftens bedömda svårighetsgrad.

resource-not-found

Lärarmaterial

I den nedladdningsbara lärarhandledningen hittar du bland annat bedömningsstöd, ett förslag på kursplanering, presentationsmaterial, extra uppgifter med lösningar samt övrigt material, som exempelvis en mall för hyresavtal. Lärarhandledningen finns dessutom i en light-variant, som innehåller det mest nödvändiga.

I kommentarer och lösningar finns fullständiga svar och i vissa fall kompletterande kommentarer till samtliga uppgifter.

resource-not-found

Libers juridiksatsning

Libers Affärsjuridik är vår tredje, och avslutande, del i Libers nya juridiksatsning. Precis som Libers Rätten och samhället och Libers Privatjuridik så kännetecknas Libers Affärsjuridik av de många exemplen och rättsfallen som boken innehåller, det lättillgängliga språket samt de många och varierande uppgifterna.

resource-not-found

Om författarna

Anders Pihlsgård är en erfaren författare, tilldelad priset Läromedelsförfattarnas pris 2021, som bl.a. har skrivit Libers Rätten och samhället, Libers Privatjuridik och M3000 Marknadsföring. Katarina Stjernfelt är jurist och har arbetat i både privat och offentlig tjänst. Katarina har skrivit Libers Rätten och samhället samt Libers Privatjuridik. Birgitta Davidsson är utbildad gymnasielärare och har i flera decennier undervisat i juridik. Birgitta har dessutom skrivit Libers Privatjuridik.

Prova Libers Affärsjuridik

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Faktabok - upplaga 2

resource-not-found

Kommentarer och lösningar

resource-not-found

Fakta och uppgifter Onlinebok

resource-not-found

Kommentarer och lösningar Onlinebok

resource-not-found

Lärarhandledning

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera