Läromedel   Gymnasium     Libers litteratur

Gymnasium

Libers litteratur

Ambitionen med Libers litteratur är att skapa engagerande och lustfyllda läsupplevelser som mynnar ut i spännande diskussioner.

icon Stort urval av texter av författare från hela världen
icon Texter som har tidlösa teman men ändå med en modern touch
icon Fritt från tillrättalagda metoder, här får litteraturen stå i centrum
resource-not-found

Litteraturen i centrum

Skönlitteratur utan pekpinnar

resource-not-found

Bred variation av teman

Libers litteratur är en textantologi med berättelser från hela världen och från olika tider, med en bred variation av teman. Boken har romanutdrag, noveller, dikter och låttexter från såväl etablerade författare som debutanter. Här får man som elev och lärare hänge sig åt skönlitteraturens kraft utan färdiga mallar, matriser eller pekpinnar. Samtalet om texterna är det primära och läraren kan utforma undervisningen utifrån den egna elevgruppens förutsättningar.

Konkreta övningar

Libers litteraturdidaktik kompletterar antologin med konkreta övningar kopplade till innehållet och dessutom teoretisk didaktisk bakgrund baserad på aktuell forskning.