Läromedel   Gymnasium     Psykologi för gymnasiet

Gymnasium

Psykologi för gymnasiet

Aktuell psykologiforskning knyts samman med elevernas vardag. En heltäckande och genomarbetad serie som lockar till spontanläsning.

icon Exempel från verkligheten
icon Fallbeskrivningar
icon Praktiska övningar
resource-not-found

3 snabba fördelar

Lockar till spontanläsning

1
Heltäckande serie
  • Heltäckande och genomarbetad serie som lockar till spontanläsning

  • Reflektion över hur en kan förstå processer inom sig själv och i samhället

  • Fallbeskrivningar och en reportagebok om hur det är att leva med psykisk sjukdom

2
Aktuell forskning
  • Innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv

  • Förmedlar vikten av att förhålla sig kritiskt till vetenskap och fakta

  • Ämnet behandlas utifrån aktuell forskning och teorier om att finna mening och sammanhang

3
Lärarstöd och övningar
  • Lättanpassad undervisning – både för klassrum och självstudier

  • Uppgifter kopplade till kapitlen

  • Lärarmaterial med genomgångar av alla fall, instruktion för hur man skriver fallanalys samt lästips

Ingår i serien

Kursbok

Tryckta kursböcker.

Digitalbok/Onlinebok

Den tryckta bokens innehåll optimerat för digital läsning, med flera smarta funktioner.

Fallbeskrivningar

Eleverna övar på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. För kurs 1 och 2.

Reportagebok

Eleverna möter människor med koppling till psykisk sjukdom eller neuropsykiatriskt funktionsnedsättning.

resource-not-found

Helhet och aktuell forskning

Psykologi 1 och 2a innehåller bland annat de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, minne, perception, personlighetspsykologi, kriser, psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk hälsa behandlas dels utifrån aktuell forskning om livsstilsfaktorer som sömn, stress och träning, dels utifrån teorier om att finna mening och sammanhang. Varje kapitel innehåller frågor och övningar som syftar till reflektion och till att knyta teorin till den egna vardagen. Här finns också tips om läsning, podcasts, dokumentärer och liknande att gå vidare med.

resource-not-found

Lättanpassad undervisning

Psykologi för gymnasiet 1 och 2 kan användas både i klassrumsundervisning och för självstudier. Innehåll och disposition gör att man kan välja att lägga upp undervisningen på olika sätt. Läroboken är omfångsrik, rikt illustrerad och innehåller olika typer av texter; traditionell lärobokstext, citat, fallbeskrivningar, faktarutor och uppgifter – inte minst reflektionsfrågor. Varje kapitel inleds med en eller flera uppgifter.

resource-not-found

Mer reflektion

Med Psykologi 2a och 2b får eleven reflektera över hur denne kan använda kunskaper inom psykologi för att förstå processer inom sig själv och i samhället. Hur påverkas vår koncentrationsförmåga, sömn och stressnivå av att vi kan kommunicera med andra människor dygnet runt? Vilket inflytande har de sociala medierna över vår självbild? Är våldsamma datorspel farliga – vad säger forskarna? Varför leker egentligen barn? Vad händer i hjärnan när vi ”tycker om” en produkt? Hur ser forskarna i dag på relationen mellan arv och miljö? Finns det psykologiska förklaringar till varför människor vill veta och förstå?

resource-not-found

Tillämpa psykologiska teorier och perspektiv

Boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. Den är tänkt att användas för alla som läser någon av kurserna Psykologi 1, 2b och 2a. Till boken finns även en lärarhandledning att ladda ned kostnadsfritt. Här finns genomgångar av alla fall, en instruktion för hur man skriver en fallanalys samt lästips.

resource-not-found

Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning

Hur känns det att vara i en psykos? Vad är svårast med att ha en mamma som är alkoholist? Vilka fördomar möter människor med adhd och Aspergers syndrom? Vilken hjälp finns att få? Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning är en reportagebok där läsaren får möta människor som lever med, eller är anhöriga till, personer med en psykisk sjukdom eller en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. Här finns också intervjuer med vårdpersonal och faktarutor om vanliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar samt behandlingsmetoder.

resource-not-found

Om författaren

Nadja Ljunggren är författare samt lärare i svenska och psykologi.

Prova Psykologi för gymnasiet

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Psykologi 1 och 2a Digitalbok Grupplicens

resource-not-found

Psykologi 1 och 2a

resource-not-found

Psykologi 2a och 2b Onlinebok Grupplicens

resource-not-found

Psykologi 2a och 2b

Vanliga frågor om Psykologi för gymnasiet

Kan några elever i klassen ha digitalt läromedel och några tryckt bok?

icon

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera