Läromedel   Åk F-3     Stjärnsvenska Läs i nivåer

Åk F-3

Stjärnsvenska Läs i nivåer

Ett läsbibliotek med över 200 upplevelse- och faktaböcker på 11 svårighetsnivåer ger elever chans att utveckla sitt läsande i egen takt.

icon Övar lässtrategier och begreppen fakta, förståelse och analys
icon Lärarhandledning kan laddas ned kostnadsfritt
icon Dessutom finns 96 titlar tillgängliga i ett digitalt onlinebibliotek
resource-not-found

Bred och djup läsförståelse

Stort läsbibliotek för elever på olika nivåer

resource-not-found

Pedagogiska tankar

Inspirationen till Stjärnsvenska är hämtad från Nya Zeeland och tankarna kring "Helhetsläsning", där läsinlärningen utgår från hela språket och har stark betoning på texternas och bildernas innehåll.

Böcker på olika nivåer

Tillgång till många böcker på olika nivåer ger eleverna möjlighet att utveckla sitt läsande i egen takt. Texterna ska nämligen varken vara för svåra eller för lätta – då sker ingen utveckling! Med olika texttyper och temaområden får eleverna möjlighet att träna olika lässtrategier och arbeta med begreppen fakta, förståelse och analys. Det handlar ju inte bara om att avkoda texten, eleverna måste också förstå vad de läser. Därför ligger en stor del av uppföljningen på just läsförståelse.

Stjärnsvenska som onlinebibliotek

I det digitala Stjärnsvenskabiblioteket finns totalt 96 titlar: alla titlarna från Stjärnsvenska Upplevelse Paket 3, Stjärnsvenska Sagor Paket och Stjärnsvenska Fakta Paket. Om eleverna har surfplatta eller dator i klassrummet kan du enkelt arbeta med läsgrupper! Det digitala biblioteket är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.