Läromedel   Åk 4-6     Tummen upp åk 4-6

Åk 4-6

Tummen upp!

Kartlägg elevernas kunskaper.

icon Ger både lärare och eleven en god uppfattning om hur man ligger till i förhållande till kriterierna för bedömning av kunskaper
icon Ger vägledning om vad eleven behöver arbeta vidare med och träna mer på
icon Kopplade till kriterierna för bedömning av kunskaper i Lgr22
resource-not-found

Facit och bedömningsstöd laddas ned från produktsidan. Klicka på respektive produktlänk ovan!

3 snabba fördelar

Kartlägg elevens kunskaper

1
Hjälper eleven att utveckla sina kunskaper


För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling i ett ämne är det av största vikt att eleven är insatt i vad kriterierna för bedömning av kunskaper innebär och vad i det centrala innehållet i Lgr22 kriterierna motsvarar. Först då kan eleven se en röd tråd i strävan att utveckla sina förmågor i ämnet.

2
Ger vägledning om vad eleven behöver träna mer på

Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kriterierna för bedömning av kunskaper. Lärare och elev kan sedan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor.

3
Bra stöd för utvecklingssamtal

Tummen upp! kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6.Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera